Gentse jongeren kunnen straks ook online beroep doen op gratis therapie

De vrijwilligers van TEJO Gent bieden elk jaar 250 jongeren gratis professionele therapie aan, en willen dat in de toekomst ook online doen.

Stef Thienpont, de nieuwe coördinator voor TEJO Gent.

De 60 vrijwilligers van TEJO Gent bieden jaarlijks ongeveer 250 Gentse jongeren gratis professionele therapie aan, en willen dat in de toekomst ook online doen. Daarom maakt de Stad Gent middelen vrij voor de aanwerving van een coördinator, die onder meer die online hulpverlening zal helpen organiseren.

Nog toegankelijker

TEJO is bijna 6 jaar actief in Gent en biedt jongeren tussen 10 en 20 jaar snel, anoniem en gratis professionele therapie aan. TEJO Gent is uitgegroeid tot een organisatie van een 60-tal vrijwilligers, die elk jaar 250 nieuwe jongeren therapie aanbiedt, met een gemiddelde van 1.500 gesprekken per jaar. Het TEJO-huis in Nieuwland 65 organiseert zijn aanbod na school en in het weekend.

De Stad Gent investeert in TEJO Gent met een samenwerkingsovereenkomst voor 3 jaar. De Stad maakt ook middelen vrij om een halftijds coördinator aan te stellen. Stef Thienpont zal onder meer de vrijwilligers ondersteunen en samenwerkingen opzetten met andere organisaties in Gent. Ook online hulpverlening organiseren behoort tot het takenpakket.

TEJO vertrekt vanuit de bewondering voor de veerkracht van jongeren. We werken op maat en gaan op zoek naar wat zij nodig hebben om zich goed in hun vel te voelen. Tijdens de lockdown werd een aanbod uitgewerkt met telefonische permanentie en via video, chat of mail. Met de steun van de Stad kan onze coördinator die online hulpverlening nu een plaats geven in onze werking. Zo wordt therapie voor jongeren nog toegankelijker.

Gwendy Moentjens en Valérie Samsoen , respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter van TEJO Gent

Focus op geestelijke gezondheid

De extra steun voor TEJO past binnen de extra aandacht voor psychisch welzijn in het gezondheidsbeleid van de Stad Gent. Ook met het Overkop-huis in de Drabstraat heeft de Stad een nieuwe overeenkomst afgesloten, en ook daar gaat een coördinator aan de slag. Nu het coronavirus voor extra psychologische druk zorgt, zet Stad Gent bovendien 4 eerstelijnspsychologen in om gratis psychologische hulpverlening te bieden aan jongeren en volwassenen. Bij het OCMW komt een extra psycholoog om cliënten te begeleiden. Tot slot ondersteunt de Stad Gent de 'zuurstoflijn', een initiatief dat telefonisch consult aan zorgverleners aanbiedt.

Dat jongeren zich goed in hun vel voelen, is een prioriteit voor het stadsbestuur, en dat laten we blijken met de steun voor TEJO en Overkop. De Stad versterkt en verruimt het aanbod van laagdrempelige psychologische hulpverlening: binnenkort starten we voor het eerst met gratis therapie voor zowel jongeren als volwassenen.

Rudy Coddens , schepen van Gezondheid