Extra maaltijdbudget van 30 euro per persoon voor 35.000 Gentenaars

Zo'n 35.000 Gentenaars met recht op verhoogde tegemoetkoming krijgen een betaalkaart met 30 euro om voor voeding in lokale winkels.

Zo'n 35.000 Gentenaars met recht op verhoogde tegemoetkoming krijgen een betaalkaart met 30 euro om uit te geven aan voeding in lokale winkels. De kaart werkt volgens het systeem van maaltijdcheques.

De Stad Gent financiert de maatregel met Vlaamse steun: Gent kreeg 1 miljoen euro om kwetsbare gezinnen te helpen. De betaalkaart helpt een brede groep gezinnen die het nog moeilijker krijgt door de coronacrisis. Het voorstel ligt ter goedkeuring voor op de gemeenteraad van 28 september 2020, daarna worden de betaalkaarten rond de jaarwisseling verdeeld. De 35.000 Gentenaars die in aanmerking komen, zullen hun kaart via de post ontvangen. Leeflooncliënten komen niet in aanmerking, zij ontvangen voor de periode van juli tot en met december 2020 een premie van 50 euro bovenop het leefloon.

We kozen bewust voor een ruime groep waarmee we ook personen en gezinnen bereiken die in normale tijden financieel net rond komen, maar door de coronacrisis in financiële moeilijkheden komen. 30 euro per persoon kan voor een gezin echt een verschil maken, zeker rond de jaarwisseling. Gooi de kaart niet weg: ze kan in de toekomst ook voor andere steun­maat­re­ge­len gebruikt worden.

Rudy Coddens, schepen van Sociaal beleid en Armoedebestrijding