Eerste van vele gen­de­rin­clu­sie­ve openbare toiletten geopend

Het toilet in het Voorhavenpark is slechts een begin, want genderinclusieve en toegankelijke openbare toiletten worden in Gent de norm.

In de wijk Muide-Meulestede is het eerste genderinclusieve openbare toilet van Gent geopend. Het is voor iedereen toegankelijk, iedereen is er welkom, en er is ook maar één toegang. Het nieuwe toilet in het Voorhavenpark is slechts een begin, want genderinclusieve en integraal toegankelijke openbare toiletten worden in Gent de norm.

Geen vrouwelijke of mannelijke icoontjes meer

De Stad Gent investeert voortaan enkel en alleen nog in integraal toegankelijke en genderinclusieve openbare toiletten. Wordt een bestaand toilet grondig gerenoveerd of wordt een nieuw toilet gebouwd, dan zal het altijd een genderinclusieve en voor iedereen toegankelijke versie zijn.

In de wijk Muide-Meulestede werd vandaag, op dinsdag 14 december 2021, de eerste stap gezet. In het Voorhavenpark aan loods 22 opende het eerste genderinclusieve openbare toilet van Gent. Het toilet beschikt over urinoirs, een zittoilet, een luiertafel en een rolstoeltoegankelijk toilet. Er werd bewust gekozen voor wit sanitair tegen een donkergrijze achtergrond voor slechtzienden. Er is maar één toegang, en op de signalisatie zijn geen vrouwelijke of mannelijke icoontjes terug te vinden.

We nemen fysieke en mentale drempels weg, want iedereen kan comfortabel gebruik maken van dit toilet. De stereotiepe opdeling tussen ‘gebroekte’ mannen en ‘gerokte’ vrouwen is noch relevant, noch functioneel en sluit sommige mensen uit. We stappen dus af van dat hokjesdenken. Thuis heb je toch ook maar één toilet dat door iedereen gebruikt wordt?

Astrid De Bruycker, schepen van Gelijke Kansen

Opvallende signalisatie en update plaskaart

In Gent zijn er 185 openbare toiletten, het hoogste aantal in Vlaanderen. In 70 procent van die toiletten heeft de Stad intussen gezorgd voor een luiertafel en een toilet voor rolstoelgebruikers. Toch is het niet altijd even makkelijk om sommige openbare toiletten te vinden, vooral als ze zich in een gebouw bevinden. Daarom zorgt de Stad voor nieuwe signalisatie in een opvallende kleur. Ook de plaskaart krijgt een update, zodat de toiletten ook online snel te vinden zijn. Beide aanpassingen gebeuren nog voor het einde van het jaar.

We investeren jaarlijks één miljoen euro in de aanleg en het onderhoud van openbare toiletten om onze reputatie van ‘plas­vrien­de­lij­ke stad’ te verdienen. De investeringen oriënteren we vanaf nu naar makkelijk te vinden toiletten die voor iedereen toegankelijk zijn, in functie van ieders gemak en comfort, met één toegang. Dat is efficiënt, kosten- en plaats­be­spa­rend én zorgt voor kortere wachttijden.

Annelies Storms, schepen van Facility Management

Slim gebruik van data

Met de hulp van eenvoudige sensoren meet de Stad hoeveel bezoekers een openbaar toilet over de vloer krijgt. Het toilet onder de Sint-Michielshelling telt bijvoorbeeld gemiddeld 4.000 bezoekers per week. Die data helpen de Stad niet alleen om te weten te komen waar er nog toiletten nodig zijn, ze helpen ook om het onderhoud efficiënter te maken. De Stad blijft dan ook inzetten op het slim gebruik van data.

Veel genderdiverse personen vermijden openbare toiletten omdat ze zich daar oncomfortabel of onveilig bij voelen. We zijn verheugd dat de Stad Gent oog heeft voor die realiteit en met ons samenwerkt; iedereen gelijke kansen geven en drempels wegwerken doen we immers samen.

Fleur De Baerdemaeker (die/hen), Genderspectrum vzw