Cyber­cri­mi­na­li­teit blijft problematisch, aantal fiets­dief­stal­len in dalende lijn

Uit de cijfers van de politie blijkt dat cybercriminaliteit een probleem blijft. Het aantal fietsdiefstallen zit dan weer in dalende lijn.

421806-luchtfoto APG-777d82-original-1647602803

De Gentse politie heeft vorig jaar 33.254 feiten geregistreerd, ongeveer evenveel als vóór corona. Cybercriminaliteit blijft een probleem, met gemiddeld zeven aangiftes per dag. Het aantal fietsdiefstallen lag vorig jaar nog altijd een pak hoger dan vóór corona, maar is wel gedaald met 19,5 procent in vergelijking met 2022.

In 2023 werden in Gent 33.254 criminele feiten geregistreerd, ongeveer evenveel als vóór corona in 2019 (33.346 feiten) en als in 2022 (33.441). Cybercriminaliteit blijft problematisch met 2.679 feiten, of gemiddeld zo'n zeven aangiftes per dag. Dat is minder dan het jaar daarvoor, met 2.732 feiten, maar nog altijd 57 procent meer dan vóór corona.

Cybercrime gaat niet weg. Iedereen kent ondertussen wel iemand die hier slachtoffer van geworden is. Onze politie zet daarom extra in op preventie. Ik raad ook iedereen aan om steeds aangifte te doen.

Mathias De Clercq, burgemeester 

Fietsdiefstallen

Vorig jaar werden 2.744 fietsdiefstallen geregistreerd. Dat is nog altijd meer dan vóór corona in 2019, toen het om 2.623 fietsdiefstallen ging, maar wel een daling van 19,5 procent in vergelijking met 2022, toen er 3.408 fietsdiefstallen gemeld werden. Het aantal fietsdiefstallen zit in dalende lijn. Ongeveer één op de vier gestolen fietsen is een elektrisch exemplaar.

Overlast

Vorig jaar waren er 4.563 GAS-registraties van de politie, vooral voor sluikstorten, zwerfvuil en wildplassen. Voor sluikstorten is een grote stijging merkbaar: van 707 feiten in 2019 naar 804 in 2022 en naar 1.079 in 2023. De politie blijft dan ook inzetten op de strijd tegen overlast. Het overlastteam kon vorig jaar 693 sluikstorters identificeren, een record.

Verkeer

In 2023 stelde de politie 1.157 verkeersongevallen met gewonden vast, een daling ten opzichte van 2022, toen het om 1.256 gevallen ging, én ten opzichte van 2019, toen er 1.231 waren. In bijna 10 procent van de gevallen waren één of meerdere betrokkenen onder invloed van alcohol, bij bijna 20 procent werd vluchtmisdrijf gepleegd. De meeste lichtgewonden zijn fietser.

We zijn tevreden dat het aantal ver­keers­on­ge­val­len met gewonden daalt. Maar elk ver­keers­on­ge­val is er één te veel. Daarom blijven we, samen met de Stad Gent, ook de komende jaren maximaal inzetten op ver­keers­vei­lig­heid. Maar dat kan alleen maar lukken als iedereen ten volle beseft dat zaken zoals onaangepaste snelheid en alcohol en drugs in het verkeer geen plaats hebben in de maatschappij en onze mooie stad.

Filip Rasschaert, korpschef

In 2023 werden daarnaast 1.209 voertuigen in beslag genomen, vooral omdat de verzekering, inschrijving of het rijbewijs niet in orde waren. Ook werden negen voertuigen in beslag genomen wegens knalpotterreur.

Diefstallen en woninginbraken

‘Straatcriminaliteit’ houdt een stijgende tendens aan. Zo steeg het aantal grijpdiefstallen van 164 feiten in 2019 naar 186 feiten in 2022 en uiteindelijk naar 219 feiten in 2023. Ook het aantal gevallen van zakkenrollers en winkeldiefstallen nam toe, net zoals het aantal diefstallen met geweld zonder wapen. Het aantal woninginbraken strandde vorig jaar dan weer op 1.039 registraties, een lichte daling ten opzichte van 2022 én 2019.