Burgerplicht, Microstart en Kurt Vanhauwaert winnen Samen­le­vings­prijs 2021

De winnaars van de Samenlevingsprijs zijn Kurt Vanhauwaert, Burgerplicht en Microstart. Er is een eervolle vermelding voor Lukas Deweirdt.

De winnaars van de Samenlevingsprijs 2021 van de Stad Gent zijn Kurt Vanhauwaert, vzw Burgerplicht en Microstart. Op voorstel van de jury is er dit jaar ook een eervolle vermelding voor Lukas Deweirdt.

Met de Samenlevingsprijs huldigt de Stad Gent elke twee jaar een persoon en twee organisaties die zich belangeloos inzetten voor het samenleven in de stad. De prijs gaat dit jaar naar Kurt Vanhauwaert, vzw Burgerplicht en Microstart. Alle winnaars krijgen een uniek aandenken in de vorm van een gepersonaliseerde bureaulamp.

Categorie individuen: Kurt Vanhauwaert

Vanhauwaert zet zich al jaren in voor mensen met een beperking. Hij heeft een groot netwerk, is medewerker van Konekt vzw en neemt als ervaringsdeskundige deel aan de klankbordgroep toegankelijkheid van de Stad Gent. Kurt is kritisch voor beleidsmakers, maar blijft altijd positief.

Categorie bedrijven: Microstart

Microstart, dat microkredieten verleent aan ondernemers die geen toegang hebben tot financiering van de traditionele banksector, is een open organisatie met een rijke culturele diversiteit waar iedereen welkom is. Microstart vindt het belangrijk dat werknemers zich goed voelen in hun job en hun werkomgeving. Het bedrijf werkt continu aan een hr-beleid dat erop gericht is alle werknemers even veel kansen te bieden om te kunnen doorgroeien.

Categorie social profit: vzw Burgerplicht

Burgerplicht is tijdens de coronapandemie opgericht door Dr. Leyla Yüksel en Dr. Ercan Cesmeli om sociaal kwetsbare mensen te informeren over corona, én ter ondersteuning van de zorg en de bestaande Gentse noodhulporganisaties. De organisatie is op korte tijd van een brede solidariteitsactie vanuit de Turkse gemeenschap uitgegroeid tot een vrijwilligersorganisatie met een zeer divers netwerk dat ten dienste staat van alle Gentenaars. Burgerplicht is vandaag met een 100-tal vrijwilligers actief op het vlak van kansarmoede, participatie, jeugd, cultuur, onderwijs, gezondheid en preventie.

Bijzondere vermelding: Lukas Deweirdt

Luk Deweirdt ('Lukas' voor de vrienden) overleed op 19 maart 2021. Hij was lid van de Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap, en actieve deelnemer aan de klankbordgroep van de Stad. Bij elke gelegenheid was hij er als ervaringsdeskundige bij om heel praktisch, scherp van tong, maar tegelijk bedachtzaam zijn advies te delen. Daarom besliste de jury om hem te huldigen.

 

Over de Samenlevingsprijs

De Samenlevingsprijs wordt om de twee jaar uitgereikt in drie categorieën: individuen, bedrijven en social profit-organisaties. Van 1 tot en met 20 oktober 2021 konden Gentenaars voor elke categorie stemmen. Ze hadden de keuze uit 12 genomineerden. In totaal hebben 1.817 Gentenaars gestemd. De stemmen van de Gentenaars en de quotering van een onafhankelijke jury bepaalden de uiteindelijke winnaars.

Herbekijk hieronder de prijsuitreiking van de Samenlevingsprijs 2021: