Bekende Gentenaars maken vuist tegen racisme

Sami Zemni, Freddy De Kerpel, Kapinga Gysel, Pascale Platel en Robrecht Vanden Thoren vertellen over wat hen de ogen opende.

Naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie op zondag 21 maart 2021 laten de Stad Gent en IN-Gent vzw in een video vijf Gentenaars aan het woord over racisme. Sami Zemni, Freddy De Kerpel, Kapinga Gysel, Pascale Platel en Robrecht Vanden Thoren vertellen hoe een boek, muziekstuk of gebeurtenis hen de ogen opende.

Aan de hand van een persoonlijk voorwerp vertellen de vijf bekende Gentenaars hoe ze zich bewust werden van de pijn van mensen met een migratieachtergrond, de onzin van racisme en hun eigen soms onbewuste blinde vlekken. Het voorwerp dat ze bespreken staat symbool voor de achterliggende gedachte. Samen maken ze een vuist tegen racisme.

Ik denk wel dat witte mensen moeten begrijpen dat ze niet kúnnen begrijpen hoe het is om met dagelijks structureel racisme te maken te hebben.

Robrecht Vanden Thoren, theatermaker

Een dag later biedt IN-Gent vzw, het Gents agentschap integratie en inburgering, een interactieve online vorming aan voor het stadspersoneel met als titel ‘effectief reageren op discriminerende uitspraken’. Deze sessie wordt opengesteld voor alle Gentenaars in de vorm van een webinar op dinsdag 23 maart 2021 van 10 uur tot 11.30 uur. Inschrijven kan via deze link. Vertrekkende van concrete situaties krijgen de deelnemers tips om goed en effectief te reageren op discriminerende uitspraken.

In januari hebben we een ambitieus actieplan gelanceerd. We voorzien praktijktesten op de arbeidsmarkt en de huurmarkt, zorgen voor een adequate aanpak van haatmisdrijven en organiseren omstaan­der­trai­nin­gen. We investeren in de ondersteuning van slachtoffers, in iden­ti­teits­ont­wik­ke­ling in het onderwijs, in een inclusief nachtleven en een diverse stads­or­ga­ni­sa­tie. We bouwen dus een bond­ge­noot­schap tegen discriminatie en racisme. Dat tonen de verhalen van de bekende Gentenaars ook aan: elke burger is een bondgenoot in de strijd tegen racisme. 

Astrid De Bruycker, schepen van Gelijke Kansen