107.000 euro voor projecten die jongeren in armoede ondersteunen

Uit de ingediende voorstellen werden de plannen van Jong Gent in Actie, Stappen vzw en Groep INTRO vzw geselecteerd.

De Stad Gent trekt 107.000 euro uit voor drie projecten die steun bieden aan kwetsbare jongeren. Uit de ingediende voorstellen werden de plannen van Jong Gent in Actie, Stappen vzw en Groep INTRO vzw geselecteerd.

1 op de 5 geboren in kansarm gezin

1 op de 3 mensen die een leefloon ontving in 2018 was jonger dan 25 jaar. 12,3% van de Gentse jongeren is werkloos, waardoor het armoederisico met de helft vergroot. 1 op de 5 kinderen wordt geboren in een kansarm gezin. Kwetsbare jongeren ervaren bovendien vaak uitsluiting op verschillende levensdomeinen, van wonen over gezondheid tot deelname aan sport en vrije tijd. De projectoproep voor dit jaar focuste daarom op Gentse jongeren (18 tot en met 25 jaar) in armoede. De keuze voor de doelgroep was weloverwogen.

Jongeren lopen de meeste kans om in armoede te verzeilen en hebben nog hun hele leven voor zich. Ze kunnen daarom rekenen op speciale aandacht. Stad Gent besliste om 25 miljoen euro extra te investeren in het bestrijden van armoede bij kinderen, jongeren, en de gezinnen waarin ze opgroeien. Met extra steun moedigen we ook onze partners aan om nog meer oog te hebben voor jongeren. Armoede aanpakken, dat doe je samen. Wie het moeilijker heeft in onze samenleving, kan op ons rekenen.

Rudy Coddens, schepen van Sociaal beleid en Armoedebestrijding

Het college keurde drie voorstellen goed. De projecten starten in maart 2020 en lopen maximaal 2 jaar.

‘Empowerment van kwetsbare meisjes’ – Jong Gent in Actie

Jong Gent In Actie is de jongerenwerking van de drie verenigingen waar armen het woord nemen in Gent: de Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen (BMLIK), De Zuidpoort en Sivi. Met het project ‘Empowerment van kwetsbare meisjes’ wil de organisatie jonge vrouwen en moeders tussen 18 en 26 jaar in een kwetsbare positie meer kansen bieden door hun zelfredzaamheid te versterken. Centrale thema’s zijn wonen, zelfbewustzijn rond seksualiteit en relaties, het opbouwen van (zelf)vertrouwen en vergroten van het sociaal netwerk.

‘De Kazematten werkt!’ – Stappen vzw

Stappen vzw is een begeleidingscentrum in de bijzondere jeugdzorg voor jongeren die geplaatst zijn door de jeugdrechter of via de vrijwillige hulpverlening. Stappen vzw helpt jongeren (her)verbinden met hun omgeving, hun eigen verlangens en een school- of werktraject. Samen met cultuurhuis De Kazematten zal Stappen vzw in dit project inzetten op het activeren van deze jongeren zodat hun levenskwaliteit en kansen op de arbeidsmarkt verhogen. De Kazematten wordt een oefenplek waar jongeren onder begeleiding hun eigen competenties en talenten kunnen ontdekken en versterken. De jongeren kunnen er onder meer aan de slag in de foyer, in theaterproducties en voorstellingen, of in logistieke en technische diensten.

‘Thuis in Gent’ – Groep INTRO vzw

Groep INTRO zet in op een inclusieve samenleving door het coachen van kwetsbare personen én de organisaties, scholen en bedrijven waarmee ze in aanraking komen. Persoonlijke groei staat hierbij centraal. Met het project ‘Thuis in Gent’ wil Groep INTRO samen met IN-Gent jongeren in een inburgeringstraject extra informeren en hen ondersteunen en begeleiden in hun zorgen rond wonen in Gent. Via een vormingsreeks en persoonlijke gesprekken krijgen ze advies op maat.

Samen armoede aanpakken

Voor de huidige legislatuur maakt de Stad Gent een recordbudget van 434 miljoen euro vrij voor de strijd tegen armoede. De sociale dienst maakt 25 miljoen euro extra vrij specifiek voor het bestrijden van armoede bij kinderen, jongeren en hun gezinnen. De Stad subsidieert ook een waaier aan organisaties en vzw’s uit het middenveld, zowel structureel als op projectbasis. Armoedeorganisaties en verenigingen waar armen het woord nemen, krijgen 1,2 miljoen extra middelen.