Psychosociale hulp

Je kan psychosociale hulp krijgen in Gent, bijvoorbeeld voor angst, depressie, relatieproblemen, eetstoornissen en faalangst.

Psychosociale hulpverlening tijdens de corona-maatregelen

We hebben alle aangepaste ondersteuning en aangepaste werkingen opgelijst. Wil je deze informatie graag verspreiden? Verspreid dan de link naar deze pagina, want we zorgen voor een regelmatige update van de lijst. Dan heb je steeds de laatste informatie.

Open het ondersteuningsaanbod DOCX (53.05 KB)

Psychosociale hulp in Gent

Verschillende diensten in Gent hebben een laagdrempelig aanbod waar je terecht kan voor advies en kortdurende hulp voor lichte tot matige psychische problemen.
Ongeacht je leeftijd kan je terecht bij je vertrouwde huisarts wanneer je je niet goed voelt in je vel of wanneer je je zorgen maakt over jezelf, je relatie, je vrienden, je familie. Indien nodig zal je huisarts je doorverwijzen naar gespecialiseerde hulp.

We maken een opdeling in leeftijd: 

Aanbod voor kinderen

Kinderen tot 12 jaar kunnen gebruik maken van volgende advies- en hulpkanalen:

Aanbod voor jongeren

Jongeren tot 25 jaar kunnen gebruik maken van volgende advies- en hulpkanalen:

Aanbod voor volwassenen

Volwassenen tot 60 jaar  kunnen gebruik maken van volgende advies- en hulpkanalen:

Aanbod voor ouderen 

Ouderen vanaf 60 jaar  kunnen gebruik maken van volgende advies- en hulpkanalen:

Waar kan je nog terecht voor hulp? 

Op de website van Geestelijk Gezond Vlaanderen staat duidelijk aangegeven waar je terecht kan voor hulp, bijvoorbeeld ook voor uitgebreide en meer gespecialiseerde hulp. Per categorie staat hier ook uitgelegd hoeveel je ongeveer betaalt.

Hoe minder betalen?

Heb je nood aan psychische en psychosociale ondersteuning, maar heb je te weinig financiële middelen? Dan bieden volgende organisaties gratis psychosociale ondersteuning aan:
 

  • Het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk Oost-Vlaanderen)
  • Bij de Lokale Dienstencentra kan je als 60-plusser terecht bij een psycholoog 
  • Via de Welzijnsbureaus in je wijk kan je een doorverwijzing krijgen
  • Jonger dan 25? Ga langs bij Overkop of Tejo 

Er zijn een aantal instanties die prestaties van psychologen geheel of gedeeltelijk terugbetalen binnen bepaalde grenzen en voorwaarden. Neem hiervoor contact op met je ziekenfonds, of luister eens bij de dienst Maatschappelijk Werk van je ziekenfonds.