Psychosociale hulp in Gent

Wegwijs in het Gentse aanbod van psychologische en psychosociale ondersteuning.

Voel je je niet goed in je vel? Maak je je zorgen over je relatie, je vrienden, je familie?
Verschillende diensten in Gent hebben een laagdrempelig aanbod waar je terecht kan voor advies en kortdurende hulp voor lichte tot matige psychische problemen.

Het aanbod per leeftijd

Ongeacht je leeftijd kan je terecht bij je vertrouwde huisarts. Indien nodig zal je huisarts je doorverwijzen naar gespecialiseerde hulp.

Waar kan je terecht voor meer gespecialiseerde hulp? 

Op de website van Geestelijk Gezond Vlaanderen staat duidelijk aangegeven waar je terecht kan voor hulp, bijvoorbeeld ook voor uitgebreide en meer gespecialiseerde hulp. Per categorie staat hier ook uitgelegd hoeveel je ongeveer betaalt.

Hoe minder betalen?

Heb je nood aan psychische en psychosociale ondersteuning, maar heb je te weinig financiële middelen? Dan bieden volgende organisaties gratis psychosociale ondersteuning aan:

Er zijn bovendien een aantal instanties die prestaties van psychologen geheel of gedeeltelijk terugbetalen binnen bepaalde grenzen en voorwaarden. Neem hiervoor contact op met je ziekenfonds, of luister eens bij de dienst Maatschappelijk Werk van je ziekenfonds.