Psychosociale hulp in Gent

Wegwijs in het Gentse aanbod van psychologische en psychosociale ondersteuning.

Psychosociale ondersteuning tijdens de coronacrisis

Door de maatregelen van de federale overheid wijkt de dienstverlening van organisaties en diensten soms af. in dit document vind je een actuele stand van zaken.

Klik hier PDF (203.73 KB)

Tips voor zelfzorg: beter voorkomen dan genezen

Check jezelf

Iedereen zit wel eens wat minder goed in zijn vel, dat is normaal. Maar hoe zorg je ervoor dat dit niet te lang duurt? Hoe blijf je mentaal fit?

checkjezelf.be zet je op weg, in coronatijden én daarbuiten. Met tips, oefeningen en verhalen van (bekende) Vlamingen.

Hier alvast zes concrete tips voor een goede mentale gezondheid:

 1. Blijf sociaal verbonden. Gedeelde shit is halve shit.
 2. Wees niet te streng voor jezelf.
 3. Blijf niet bij de pakken zitten. Kies voor actie!
 4. Denk positief. Focus op wat kan.
 5. Zet je in voor anderen.
 6. Bouw rust in voor je geest.

Houvast

De app ‘Houvast’ van het Rode Kruis biedt tips en technieken aan om je eigen welzijn te versterken zoals een zelfzorgplan, een dagboek, me-time ... . Daarnaast geeft deze app ook houvast wanneer je een schokkende gebeurtenis meemaakte. 

Je vindt er ook actiegerichte tips en concrete kennis waar je meteen mee aan de slag kan. Zo bouw je aan je zelfvertrouwen en kan je op termijn ook anderen helpen die het psychisch moeilijk hebben.

Download de app via www.rodekruis.be/ehbp.

Jij kan het verschil maken - als je bezorgd bent om iemand

Luister

Onderzoek toont aan dat praten helpt om je opnieuw beter te voelen. Maar dat kan je pas doen als je het gevoel hebt dat je je kwetsbaar kan en mag opstellen. Als je je veilig voelt bij je gesprekspartner. Ook jij kan zo iemand zijn voor een een vriend, familielid, buurt, collega, … .

Een paar luistertips:

 1. Vraag hoe het écht gaat.
 2. Laat weten dat je er bent.
 3. Laat de ander uitspreken.
 4. Vel geen oordeel.
 5. Let goed op je lichaamstaal.
 6. Erken het probleem en minimaliseer niet.
 7. Laat weten dat het oké is om je eens slecht te voelen.
 8. Wees te vertrouwen!
 9. Begin niet over je eigen problemen als vergelijking.
 10.  Het is oké als je niet zo goed weet wat je moet zeggen.
 11.  Vraag eens wat je kan doen om te helpen.
 12. Zoek samen hulp als het nodig is.

Lees alle luistertips nog eens na op https://www.warmewilliam.be/tips.

Ook via de app houvast leer je signalen herkennen die aantonen dat iemand psychische problemen heeft. Je vindt er ook tips om iemand bij te staan en te begeleiden naar verdere hulp.

Waar kan je terecht voor professionele hulp?

1. Wegwijs in het Gentse aanbod

Voel je je niet goed in je vel? Maak je je zorgen over je relatie, je vrienden, je familie?Verschillende diensten in Gent hebben een laagdrempelig aanbod waar je terecht kan voor advies en kortdurende hulp voor lichte tot matige psychische problemen.

Het aanbod per leeftijd

Ongeacht je leeftijd kan je terecht bij je vertrouwde huisarts. Indien nodig zal je huisarts je doorverwijzen naar gespecialiseerde hulp.

2. Op zoek naar meer gespecialiseerde hulp

Op de website van Geestelijk Gezond Vlaanderen staat duidelijk aangegeven waar je terecht kan voor hulp, bijvoorbeeld ook voor uitgebreide en meer gespecialiseerde hulp. Per categorie staat hier ook uitgelegd hoeveel je ongeveer betaalt.

Hoe minder betalen voor geestelijke gezondheidszorg?

Heb je nood aan psychische en psychosociale ondersteuning, maar heb je te weinig financiële middelen? Dan bieden volgende organisaties gratis psychosociale ondersteuning aan:

Er zijn bovendien een aantal instanties die prestaties van psychologen geheel of gedeeltelijk terugbetalen binnen bepaalde grenzen en voorwaarden. Neem hiervoor contact op met je ziekenfonds, of luister eens bij de dienst Maatschappelijk Werk van je ziekenfonds.