Gezondheidsgidsen voor begeleiding kwetsbare groepen

Gezondheidsgidsen zijn hulpverleners die de brug leggen tussen kwetsbare groepen en de eerstelijnsgezondheids- en welzijnszorg.

Pilootproject verlaagt drempels naar gezondheid

Stad en OCMW Gent werken dag in dag uit aan een sterker armoedebeleid. Het pilootproject Gezondheidsgidsen (‘Community Health Workers’) zet in op het verlagen van drempels naar welzijn en gezondheid voor kwetsbare doelgroepen.

Het project speelt in op signalen uit het Gentse gezondheids- en welzijnsveld. Eerstelijnshulpverleners wezen onder meer op de hardnekkige ongelijkheid in het gebruik van gezondheidszorg, vaak als gevolg van sociale verschillen.

Binnen het pilootproject (februari 2019 – december 2019) onderzoeken we hoe gezondheidsgidsen een brug kunnen slaan tussen kwetsbare groepen in onze stad en de bestaande welzijns- en gezondheidszorg. Ook willen we de kwetsbare burger versterken zodat hij of zij zelf beter de weg vindt naar hulp.

Wat willen we bereiken?

 • Toegang tot gezondheidszorg verbeteren
 • Kwetsbare groepen ondersteunen in het gebruik van gezondheidszorg
 • Gezond gedrag en levensstijl promoten
 • Ongelijkheid en structurele toegankelijkheidsproblemen binnen de gezondheidszorg signaleren

Hoe gaan we te werk?

We leiden brugfiguren uit de doelgroep(en) op tot gezondheidsgidsen (community health workers) zodat zij kunnen optreden als eerste contactpersoon. De gezondheidsgidsen zijn (meestal) vrijwilligers die vanuit hun achtergrond of ervaring meer voeling hebben met de problemen van mensen in de doelgroep.

Taken van gezondheidsgidsen

De gezondheidsgidsen of community health workers kunnen heel wat taken opnemen, afhankelijk van de context waarin ze tewerkgesteld zijn. De gezondheidsgids neemt geen taken over van een maatschappelijk werker of gezondheidswerker (arts, gezondheidspromotor,…). Wel neemt hij of zij een ondersteunende rol op, aanvullend op het takenpakket van de professionals.

De kernopdrachten van de gezondheidsgidsen zijn: informeren, adviseren, bemiddelen en vertegenwoordigen, problemen detecteren, toeleiden, ondersteunen en stimuleren naar zelfstandigheid (empowerment).

Waarmee kan de gezondheidsgids helpen?

 • Vragen over gezondheidszorg en welzijn beantwoorden
 • Uitleggen hoe de gezondheidsdiensten werken (vb. dokter, tandarts, ziekenhuis, ziekenfonds en Kind en Gezin)
 • Dokter of tandarts in de buurt zoeken
 • Helpen om een afspraak te maken (bij dokter, tandarts, specialist, Kind en Gezin…)
 • De hulpvrager herinneren aan zijn of haar afspraak
 • Meegaan naar de dokter, de tandarts, het ziekenhuis, Kind en Gezin …
 • Helpen bij het invullen van papieren en digitale formulieren
 • Helpen tijdens en na een verblijf in het ziekenhuis (vb. papieren invullen, advies van de dokter opvolgen en een afspraak maken voor controle)
 • Helpen om het probleem van de hulpvrager uit te leggen in het Nederlands
 • Helpen bij de aanvraag van een medische kaart (wanneer de hulpvrager geen verblijfspapieren heeft)

Partnerorganisaties van het project

Volgende organisaties engageerden zich om actief mee te werken aan het project. Zij maken gebruik van het aanbod van ondersteuning door de gezondheidsgidsen, op aanvraag of via detachering:

Armoedeverenigingen en openbare diensten

 • Vzw De Tinten
 • Vzw De Fontein
 • Vzw BMLIK (jongeren- en volwassenwerking)
 • Vzw De Zuidpoort
 • Vzw De Helpende hand
 • Welzijnsschakel Borluut
 • SIVI
 • Toontje
 • Open Plaats (Brugse Poort)
 • vzw De Sloep-Onze Thuis
 • Werkgroep Vluchtelingen
 • Dienst Outreachend werken Stad Gent
 • 13 lokale dienstencentra
 • CAW Oost-Vlaanderen
 • Diensten maatschappelijk werk van de mutualiteiten
 • CLB’s
 • Inloopteams (Reddie Teddy, De Sloep en Kind&preventie)

Huisartsen

 • Alle Wijkgezondheidscentra
 • Kind & Gezin en het prenataal steunpunt in functie van het project Perninale zorg in samenwerking met wijkgezondheidscentra Brugse Poort, Malpertuus, Rabot en De Kaai).
 • Groepspraktijken (Bijloke, Elyzeese velden en Heirnis)

Ziekenhuizen

 • AZ Jan Palfijn
 • UZ Gent
 • AZ Sint-Lucas

 

Vragen over het project?

Stel ze aan Lieve Vanoverschelde (Lieve.Vanoverschelde@ocmw.gent of 0471 55 29 16)