Sub­si­die­re­gle­ment voor inves­te­rings­sub­si­dies aan jeugd­wer­ki­ni­ti­a­tie­ven

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 21 juni 2021
Datum van bekendmaking
donderdag 24 juni 2021

Beschrijving

De Stad Gent wil inzetten op kwaliteitsvolle jeugdwerkinfrastructuur en verleent hiervoor investeringssubsidies aan jeugdwerkinitiatieven, volgens de voorwaarden hieronder beschreven, voor het verbouwen, uitbreiden, bouwen of verwerven van infrastructuur.