Reglement inzake vervreemding van roerende goederen

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 23 januari 2006
Datum van bekendmaking
donderdag 26 januari 2006

Beschrijving

Dit besluit regelt de vervreemding van de roerende goederen opgesomd in de bijlage bij dit raadsbesluit voor zover die onbruikbaar geworden zijn, of niet meer worden gebruikt, of waarvan de Stad eigenaar is geworden op grond van artikel 4 van de Wet van 30 december 1975 omdat ze buiten particuliere eigendommen werden gevonden.