Poli­tie­ver­or­de­ning betreffende de raam­pros­ti­tu­tie en het bekomen van een geschikt­heids­ver­kla­ring
bij uitbating van raam­pros­ti­tu­tie­pan­den

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 23 maart 2015
Datum van bekendmaking
dinsdag 24 maart 2015

Beschrijving

De Stad Gent bepaalt bij wijze van deze politieverordening de voorwaarden waaraan moet worden voldaan voor het uitbaten van een raamprostitutiepand. Tevens bepaalt de verordening de procedure tot het toekennen van een geschiktheidsverklaring aan raamprostitutiepanden op het grondgebied van de Stad Gent die conform zijn aan alle in deze verordening vermelde vereisten.

Deze politieverordening heeft als doel de beheersbaarheid en controleer-baarheid van het raam-prostitutiegebeuren op het grondgebied van de Stad Gent te handhaven, de openbare overlast en criminaliteit terug te dringen en de kwaliteit van de werkomstandigheden van prostituees te bewaken.