Belasting op onbebouwde bouwgronden en kavels

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
dinsdag 19 december 2023
Datum van bekendmaking
woensdag 20 december 2023

Beschrijving

De Stad Gent heft voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een belasting op:

  • de onbebouwde bouwgronden die geheel of gedeeltelijk gelegen zijn in een woongebied en palen aan een voldoende uitgeruste openbare weg;
  • de onbebouwde kavels in een niet-vervallen verkaveling.