Algemene bedrijfsbelasting (2022-2031)

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 24 januari 2022
Datum van bekendmaking
dinsdag 25 januari 2022

Beschrijving

De Stad Gent heft voor de aanslagjaren 2022 tot en met 2031 een belasting op de ondernemingen die op 1 januari van het aanslagjaar beschikken over een bedrijfsvestiging op het grondgebied van de Stad Gent.