Stad Gent op zoek naar optimale invulling voor Sint-Jozefkerk

De Stad Gent koopt de kerk van de Kerkfabriek en gaat op zoek naar de meest optimale invulling voor het hele gebouw.

Vanaf 29 maart 2019 is de Stad Gent de nieuwe eigenaar van de Sint-Jozefkerk, die centraal in de Wondelgemstraat ligt. De Stad koopt de kerk van de Kerkfabriek en gaat op zoek naar de meest optimale invulling voor het hele gebouw.

In het voorjaar van 2016 deden enkele studenten van de KU Leuven, Faculteit Architectuur, campus Sint-Lucas Gent, een oefening over mogelijke toekomstige invullingen in de kerk, en werkten dit architecturaal uit. Aansluitend diende de Stad Gent een aanvraag in bij het Projectbureau Herbestemming Kerken van de Vlaamse overheid om een eerste haalbaarheidsstudie uit te voeren rond de herbestemming. Daaruit is gebleken dat de Sint-Jozefkerk heel wat mogelijkheden biedt, omwille van een grote bruikbare oppervlakte.

Al sinds 2016 is er sprake om de Sint-Jozefkerk te onttrekken aan de eredienst. Het Paro­chie­ker­ken­plan voorziet een herbestemming van de kerk. Sindsdien is de Stad een proces gestart rond de mogelijke herbestemming van het gebouw. Hoewel het gebouw beschermd is als monument, kunnen er verschillende volumes in gebracht worden voor een maximale totaal­op­per­vlak­te van ongeveer 3.000 m².

Sami Souguir , schepen van Stadsontwikkeling en Erediensten

Ook de crypte in de kelderruimte heeft veel potentieel, vooral gezien het minder monumentale karakter. De Stad Gent zal daarom een aantal verbouwingswerken uitvoeren om de crypte toegankelijk te maken en functioneel gebruik mogelijk te maken. In 2003 is de kerk (zowel het interieur als exterieur) beschermd als monument omwille van de sociaal-culturele, artistieke, historische en volkskundige waarde.

Nieuwe, buurtgerichte invullingen

De Sint-Jozefkerk wordt sinds 15 september 2018 niet langer gebruikt voor katholieke erediensten. Sinds enkele jaren vinden in de kerk ook andere activiteiten plaats. Het gaat om het voedselteam, de Academie voor Muziek, Woord en Dans, de Togolese Pinkstergemeenschap van Spero Nugloze en de weggeefwinkel. Deze activiteiten, met uitzondering van de Togolese Pinkstergemeenschap, blijven doorlopen in onderling overleg met de gebruikers.

Nu de Sint-Jozefkerk is aangekocht, gaan we in de eerste plaats op zoek naar een beheerder. De beheerder gaat dan begin 2020 samen met de buurt en de Stad Gent op zoek naar nieuwe invullingen voor het gebouw. Die zoektocht zal verlopen via een participatief traject. Als invulling wordt gemikt op een buurtgerichte werking die tegemoet komt aan noden, uitdagingen en vragen waarmee de wijk Rabot-Blaisantvest geconfronteerd wordt.

Astrid De Bruycker , schepen van Participatie en Buurtwerk

Dat de kerk open zou blijven voor de buurt, was één van pastoor Koen Bliecks laatste wensen. Daar zorgen we nu voor.

Annelies Storms , schepen van Facility Management

De Stad Gent wil het gebouw maximaal benutten, en gaat daarom op zoek naar extra invullingen voor een periode van minimaal 5 jaar. De Stad zal nog voor de zomer van 2019 een oproep lanceren naar een beheerder, zodat tegen januari 2020 gestart kan worden met de zoektocht naar nieuwe invullingen.

Een nieuw leven voor de Sint-Jozefkerk: bekijk de tijdlijn