Project Winkelstraat

De Stad Gent en Farys vernieuwen de Winkelstraat, de Fabriekstraat (deel), de Oogststraat en 2 kruispunten.

Project Winkelstraat_toekomstbeeld_kruispunt Winkelstraat- Oogststraat
Project Winkelstraat_toekomstbeeld_kruispunt Winkelstraat- Oogststraat

Project in ’t kort

In voorbereiding
Wondelgem
Wegenwerken

Projectgebied

  • Winkelstraat
  • Oogststraat
  • Fabriekstraat,tussen kruispunt Oogststraat en Molenstraat
  • Kruispunten in Molenstraat met Fabriekstraat en Winkelstraat

Welke werken voeren we uit?

Integrale heraanleg

De Winkelstraat, een deel van de Fabriekstraat, de Oogststraat en de kruispunten in de Molenstraat krijgen een volledig nieuwe aanleg. Dit betekent dat zowel de riolering als de bovenliggende weginfrastructuur volledig vernieuwd en vervangen worden. Om de straten leefbaarder te maken voorzien we minder verharding en meer ruimte om elkaar te ontmoeten. We leggen de straten aan als woonerf. Dit is een autoluwe straat waarin voetgangers en fietsers plaats hebben van gevel tot gevel en waarin auto’s te gast zijn. Bovendien geldt er een snelheidsbeperking van 20 km/uur.

Inbreng van groen

Vandaag de dag is in deze drie straten weinig openbaar groen te bespeuren. Daar brengen we graag verandering in. De nieuwe voorontwerpplannen voorzien in bomen en geveltuintjes waar mogelijk.

Riolering

Samen met de heraanleg van de weg komt er ook een nieuw gescheiden rioleringsstelsel. Dit betekent dat regenwater en afvalwater gescheiden van elkaar afgevoerd worden. In bepaalde situaties moeten eigenaars dan afkoppelen. Meer informatie hierover vind je op www.farys.be/afkoppelen. 

Timing

Wanneer de werken concreet starten ligt nog niet vast. We informeren elke buurtbewoner tijdig via een bewonersbrief van zodra een concrete timing bekend is.

Meer informatie?

Op 12 december 2022 organiseerden we een binnenloopmoment voor alle buurtbewoners. Tijdens dit moment boden we de kans aan de bewoners om hun visie en klemtonen over de betrokken straten te geven. We gaan nu aan de slag met deze feedback. 

 

Lees hier

de uitnodiging voor het binnenloopmoment PDF (125.2 kB)

Benieuwd naar de plannen?

Bekijk hier het ontwerp voor de geplande heraanleg PDF (1.9 MB)

Locatie