Project: voormalige FNO-site krijgt nieuw leven

De voormalige FNO-site wordt herbestemd tot een stadsontwikkelingsproject met een hoge erfgoed- en natuurwaarde.

Project in ’t kort

In voorbereiding
Bloemekenswijk

Dit project maakt deel uit van het programma Het Getouw

De voormalige FNO-site in de Gentse Bloemekenswijk ondergaat de komende jaren een grondige metamorfose. De naam FNO verwijst naar ‘Filature Nouvelle Orléans’, de voormalige katoenspinnerij die op het terrein was gevestigd.

Situering

De FNO-site is gelegen in het noorden van de stad en is circa 2,4 hectare groot. Het gebied ligt geprangd tussen de Bloemekenswijk enerzijds en het KMO- en industriegebied ten zuiden van de Wondelgemse Meersen anderzijds. Ten noordoosten wordt de site begrensd door het Bloemekenspark en de Lieve, ten zuidwesten door de gebouwen en de evacuatieweg van de brandweer.

tijdslijn

van 21ste eeuw tot nu

Oproep sogent

Eindresultaat van het haalbaarheidsonderzoek

PFAS verontreiniging op de FNO-site

Participatie: klankbordgroep wordt opgestart

Sogent onderzoekt de herbestemming.

katoenroute: verweven met je wijk

in handen van de Stad Gent

Historiek: van 1800- 1990

FNO-site verkocht aan Brusselse projectontwikkelaar

crisis in de textielsector

Fusie is een feit

Oprichting Société Anonyme Cotonnière Nouvelle Orléans

oprichting katoenfabriek

Locatie