Project viaduct B401: naar een nieuw verhaal

Studie naar oplossingen voor een meer duurzame mobiliteit, leefbaarheid én kansen voor de enorme oppervlakte die hierbij kan vrijkomen.

Simulatiebeeld B 401

Project in ’t kort

In voorbereiding
Ledeberg, Binnenstad
  • Mobiliteit
  • Economie
  • Openbaar groen en begraafplaatsen

Toekomstscenario's voor de fly-over

De B401 brengt tot op vandaag verschillende autosnelwegen tot in het hart van de stad Gent. Sinds de bouw van deze fly-over in de jaren '70, is de visie op mobiliteit echter drastisch gewijzigd. De laatste decennia is er een evolutie naar een meer duurzame mobiliteit met meer aandacht voor langzaam verkeer en openbaar vervoer.

Daarom onderzocht de Stad Gent in overleg met de Vlaamse overheid mogelijke toekomstscenario's voor het viaduct B401.  Dat deden we samen met een studieteam Tractebel Engineering NV / 51N4E . We zochten naar oplossingen voor een meer duurzame mobiliteit én voor de enorme oppervlakte die hierbij kan vrijkomen.

Actueel: wat gebeurt er nu?

2023-2024: Mobiliteitsstudie door Vlaamse overheid

De Vlaamse overheid is momenteel bezig met een mobiliteitsstudie om te kijken wat de rol van het viaduct in de toekomst kan zijn.  Deze zal de scenario’s uit het verkennend ruimtelijk onderzoek op korte, middellange en lange termijn grondig bestuderen, en kijken wat de rol van het viaduct in de toekomst kan zijn. Kunnen we op korte termijn al naar minder autoverkeer? Welke andere invulling kan die ruimte dan krijgen? Is een shuttle tussen de binnenstad en het zuiden van Gent een haalbare piste? Moeten we bijkomende maatregelen nemen voor fiets of openbaar vervoer? De studie zorgt er voor dat beleidsmakers een onderbouwde beslissing kunnen nemen.   Lees  er meer over op de infopagina van AWV.

Dit alles wordt bestudeerd in afstemming met twee andere projecten die in voorbereiding zijn. Enerzijds het project GentSpoort dat een nieuwe tramlijn voorziet ter hoogte van de landing van de fly-over aan het Zuidpark. Anderzijds het complex project Viaduct Gentbrugge dat een toekomstvisie ontwerpt voor de E-17 en R4 in het zuiden van Gent, en waar het effect op de B401 mee in kaart wordt gebracht.      

 

Vooraf: verkennend ruimtelijk onderzoek in 2017

Het studieteam begon zijn onderzoek in september 2017 en kreeg hiervoor een jaar de tijd. Daarbij werd gezocht naar toekomstmogelijkheden rond duurzame mobiliteit én naar andere invullingen voor de ruimte die hierbij kan vrijkomen op, onder en naast het viaduct aan de wijken Ledeberg en Bellevue en in het Zuidpark.

Het team werkte verschillende verhalen, verbeeldingen en concepten uit om de toekomst van het viaduct en zijn omgeving vorm te geven. Vanuit verschillende thema's, zoals openbaar groen, klimaat en economie brachten we deze ideeën, wensen en mogelijkheden in kaart, onderzochten we ze en toetsten we ze af.

Ook de inbreng van de Gentenaars was hierbij belangrijk! Daarom nodigde het studieteam en de Stad Gent gebruikers, bewoners, diverse doelgroepen en overheden uit om mee na te denken en te experimenteren. 

> Lees alles over de bruggenbouwers, hun ideeën en de ideeën van andere Gentenaars

Resultaten van de studie?

Op die manier ontstond een samenhangend verhaal voor de aanpak van het viaduct en de omgeving. Het resultaat van deze studie is dus een doordachte en gedragen visie, waarmee het overleg met de verschillende overheden kan aangegaan worden om tot een haalbare en realistische aanpak over te gaan. Het is een verhaal van transitie, een geleidelijke overgang via haalbare, en soms tijdelijke, tussenstappen naar een duurzame mobiliteit en leefbare stedelijke omgeving.

Dit is geen nieuwe en grootse Werf-van-de-Eeuw. Het viaduct zal geleidelijk aan minder autoverkeer verwerken, waardoor het ook even geleidelijk aan buiten gebruik kan genomen worden: eerst het centrale deel in het zuidpark, later ook de zijarmen ter hoogte van Ledeberg. Finaal kan een nieuwe stedelijke boulevard zorgen voor de verbinding tussen de stadsring R40 aan de St-Lievenspoort en de snelwegen E40-E17.

Dit gaat hand in hand met het voorzien van alternatieve mobiliteitsoplossingen: P&R’s aan verschillende invalswegen met een snelle verbinding naar de stad, meer fietsassen, een tram-, bus- of shuttleverbinding vanuit de Gentse zuidrand over het viaduct. Stap voor stap komt er zo ruimte vrij op, onder en naast het viaduct  die opnieuw kan bestemd worden voor openbaar groen en recreatie.  

De geleidelijke aanpak laat ook toe om te experimenteren met nieuwe ideeën en inzichten en met tijdelijke invullingen op en onder het viaduct. Ook bewoners en organisaties mogen hiervoor initiatieven voorstellen.

Sinds 2017 organiseerde Stad Gent verschillende malen Gent Autovrij op een verkeersvrije B 401. 

Partners

Locatie