Project Spel­le­werk­straat en omgeving

De Stad Gent en FARYS plannen de volledige heraanleg van de Spellewerkstraat, Kantstraat en Satijnstraat. De voorontwerpplannen zijn klaar.

Project in ’t kort

In voorbereiding
Mariakerke
Wegenwerken

Projectzone

  • Spellewerkstraat
  • Satijnstraat
  • Kantstraat

Integrale heraanleg

De Spellewerkstraat, Kantstraat en Satijnstraat krijgen een volledig nieuwe aanleg. Dit betekent dat zowel de riolering als de bovenliggende weginfrastructuur volledig vernieuwd en vervangen worden. De Spellewerkstraat en Kantstraat krijgen een traditionele opbouw met brede voetpaden, parkeerplaatsen in kasseien en een rijweg in asfalt. Aan de oversteekplaatsen is blindengeleiding voorzien. De Satijnstraat wordt omgevormd tot woonerf.

Satijnstraat wordt woonerf

In een woonerf krijgen voetgangers en fietsers plaats van gevel tot gevel en zijn auto’s te gast. De Satijnstraat wordt zo een autoluwe straat waar een snelheidsbeperking van 20 km/uur geldt. Na de heraanleg komt er éénrichtingsverkeer van de Kantstraat naar de Spellewerkstraat om sluipverkeer tegen te gaan. In de aangepaste versie van het voorontwerpplan behouden we ook meer parkeerplaatsen dan oorspronkelijk voorzien.

Spellewerkstraat krijgt meer parkeerplaatsen

In vergelijking met het oorspronkelijke ontwerp, zullen we in het nieuwe ontwerp de parkeerzijde in de Spellewerkstraat aanpassen om zo meer parkeermogelijkheden te creëren.

Inbreng van groen

Vandaag de dag is op het openbaar domein in de Spellewerkstraat, Kantstraat en Satijnstraat weinig groen te bespeuren. Daar brengen we graag verandering in. De nieuwe voorontwerpplannen voorzien in bomen en straatgeveltuintjes waar mogelijk. Het kruispunt van de Kantstraat met de Goudbrokaatstraat krijgt een andere, veiligere, inrichting. De rijweg wordt er smaller, waardoor er meer ruimte komt voor extra groen.

Rijrichtingen

De rijrichtingen blijven grotendeels bewaard. Enkel de Satijnstraat en de Spellewerkstraat (tussen de Brugsesteenweg en de Satijnstraat) krijgen éénrichtingsverkeer. Dit zorgt voor minder doorgaand verkeer en een veiligere en aangenamere straat. Elders blijft het dubbelrichtingsverkeer behouden.

Snelheidsremmende maatregelen

We voegen 3 verkeersremmende plateaus toe om de snelheid van het gemotoriseerd af te remmen ter hoogte van:
▪ de Kantstraat en de Goudbrokaatstraat
▪ de Kantstraat en de Spellewerkstraat
▪ de Satijnstraat en de Spellewerkstraat

Daarenboven voegen we ook twee éénzijdige asverschuivingen toe ter hoogte van:
▪ de Kantstraat en de Spellewerkstraat

De wijzigingen aan het voorontwerpplan kan je terugvinden in de bewonersbrief van februari 2023.

Riolering

Samen met de heraanleg van de weg komt er ook een nieuw gescheiden rioleringsstelsel. Dit betekent dat regenwater en afvalwater gescheiden van elkaar afgevoerd worden. In bepaalde situaties moeten eigenaars dan afkoppelen.

Benieuwd naar het ontwerpplan

bekijk het hier PDF (5.39 MB)

De bewonersbrief van februari 2023

lees je hier PDF (154.73 kB)

Locatie