Project Sche­pe­nen­vij­verstraat en omgeving

De Stad Gent en FARYS plannen de heraanleg van de Schepenenvijverstraat en omgeving.

Toekomstbeeld Schepenenvijverstraat
Toekomstbeeld Schepenenvijverstraat

Project in ’t kort

In voorbereiding
Binnenstad
Wegenwerken

De voorontwerpplannen zijn klaar en we stellen ze graag aan u voor.

Projectzone

 • Schepenenvijverstraat
 • Pieter Vanderdoncktdoorgang
 • Sint-Kristoffelstraat
 • Lange Boomgaardstraat
 • Pelikaanstraat
 • Belgradostraat
 • Abeelstraat

Ontwerp & groen

 • We leggen de rijweg opnieuw aan in natuursteenverharding
 • De parkeerstroken leggen we aan in kasseien
 • We plaatsen anti-parkeerpalen op de kruispunten
 • Waar mogelijk zorgen we voor vergroening
 • We leggen het pleintje op het kruispunt van de Sint-Kristoffelstraat met de Brabantdam opnieuw aan met groene accenten en zitmogelijkheden

Mobiliteit

 • We voorzien parkeerstroken, afwisselend langs beide zijden van de straat (Belgradostraat, Pelikaanstraat, Abeelstraat en Sint-Kristoffelstraat)
 • Alle straten binnen dit ontwerp richten we in als woonerf. Een woonerf is een autoluwe straat waar voetgangers voorrang hebben.

Rioleringswerken

FARYS staat in voor de heraanleg van het rioleringsstelsel.

Timing en nutswerken

Wanneer de uitvoering van de wegen- en rioleringswerken gebeurt, ligt nog niet vast. De Stad Gent brengt je tijdig op de hoogte.

 

Uitstel start werken

brief van 18 april 2023

lees hier de meest recente bewonersbrief PDF (119.08 kB)

Locatie