Bestaande toestand Proeftuinstraat
Bestaande toestand Proeftuinstraat

Project Proeftuinstraat

De Stad Gent en FARYS plannen de heraanleg van de Proeftuinstraat. De ontwerpplannen zijn klaar.

Project in ’t kort

In uitvoering
Nieuw Gent - UZ
Wegenwerken

Kenmerken van het ontwerp

De volledige Proeftuinstraat wordt opnieuw aangelegd. De manier waarop dit gebeurt, is afhankelijk van de exacte locatie in de Proeftuinstraat. Hieronder belichten we een aantal van de voornaamste kenmerken:

Het stuk van de Proeftuinstraat tussen de Corneel Heymanslaan en de ingang van Ugent

  • krijgt in hoofdzaak een rijweg in asfalt met parkeerstroken in kasseien aan de kant van de Corneel Heymanslaan.
  • behoudt het karakter van de straat, maar het parkeren verschuift naar de overkant.
  • krijgt voetpaden aan de kant van de woningen en waar mogelijk groenstroken. In het eerste deel van de Proeftuinstraat (tot aan de afslag naar IVAGO) komt eveneens een fietspad.

Het stuk van de Proeftuinstraat langs de werkplaats van de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen en richting IVAGO

  • wordt slechts gedeeltelijk vernieuwd. De helft van de rijweg wordt opengebroken i.f.v. de rioleringswerken en nadien volledig vernieuwd in beton. Hier komen ook fietssuggestiestroken.

Het stuk van de Proeftuinstraat tussen het bedrijf Concept Fashion en de ingang van UGent

  • krijgt een betere toegankelijkheid door de aanleg van een karrenspoor. Dit zijn twee betonnen stroken, waar je met de auto vlot overheen kan.
  • behoudt het landelijk karakter: de woningen en bedrijven krijgen er een oprit in kasseien met grasvoegsel.

Een gescheiden rioleringsstelsel

FARYS voorziet in deze straten een gescheiden rioleringsstelsel. Afval- en regenwater worden dan gescheiden van elkaar afgevoerd.

Wat gebeurt wanneer?

De eigenlijke wegen- en rioleringswerken beginnen pas nadat alle werken aan de nutsleidingen klaar zijn. De start van de wegen- en rioleringswerken is voorzien in mei 2023, onder voorbehoud van onvoorziene weers- en/of werfomstandigheden. Over die werken lichten we je als bewoner vooraf in via een infobrochure.

Overzicht projectcommunicatie

 

Benieuwd naar de laatste info over dit project?

Lees hier de bewonersbrief over het plaatsen van de bemalingsfilters PDF (222.66 KB)

Locatie