Maaltebruggepark (2).JPG

Project Maaltebruggepark

We vernieuwen het Maaltebruggepark als groene ontmoetings- en belevingsruimte voor de buurt en als toegangsportaal van het Parkbos.

Project in ’t kort

In voorbereiding
Zwijnaarde
Openbaar groen en begraafplaatsen

We vernieuwen het romantisch en historisch park en richten het in als portaal om een dagje Parkbos te beginnen of af te sluiten. Hierbij behouden en versterken we de functie van wijkpark voor de buurt.

De vernieuwing van het Maaltebruggepark verloopt in fases

In  een eerste fase is de P&R Maaltebruggepark heraangelegd en de speelzone verplaatst naar een zone in de buurt van het Chalet De Maalte. De speelzone kreeg ook nieuwe speelinfrastructuur voor 0 tot 12 jarigen en een speciale schommel en zandtafel voor kinderen met een beperking.

Vervolgens is er een verbrede groenbuffer aangeplant langs de R4 en is de volière verwijderd.

In 2022 renoveerde de Dienst Wegen en Waterlopen de toegangsbrug aan de Kortrijksesteenweg.

In een volgende fase pakken we de wandelpaden aan en plaatsen we nieuwe banken, afvalkorven en picknicktafels. Op de plaats van de oude speeltuin komt er een nieuwe avontuurlijke speelzone . Ook de boogbrug in het park wordt nog vernieuwd.

Aangepast groenbeheer voor meer natuur en een bloemrijker park

Naast het vernieuwen van de wandelpaden, boogbrug en de speel- en parkinfrastructuur passen we ook het graslandbeheer aan. Hierdoor krijgen we een bloemrijker park met een hoge natuurwaarde. Ook de monumentale bomen in het park vergeten we niet. Ter vervanging van omgewaaide veteranen zijn al een aantal toekomstbomen geplant. Ook de komende jaren wordt hier bijzondere aandacht aan besteed.

 

Locatie