Project Maal­te­brug­ge­park

We vernieuwen het Maaltebruggepark als groene ontmoetings- en belevingsruimte voor de buurt en als toegangsportaal van het Parkbos.

Project in ’t kort

In uitvoering
Zwijnaarde
Openbaar groen en begraafplaatsen

We vernieuwen het romantisch en historisch park en richten het in als portaal om een dagje Parkbos te beginnen of af te sluiten. Hierbij behouden en versterken we de functie van wijkpark voor de buurt.

 

tijdslijn

De vernieuwing van het Maaltebruggepark verloopt in fases

  • Ook de boogbrug in het park wordt in 2024 nog gerenoveerd.
  • Op de plaats van de oude speeltuin komt er een nieuwe avontuurlijke speelzone.

  • Renovatie toegangsbrug aan de Kortrijksesteenweg door de Dienst Wegen en Waterlopen.

  • De volière werd verwijderd.

  • In een eerste fase is de P&R Maaltebruggepark heraangelegd.
  • De speelzone werd verplaatst naar een zone in de buurt van het Chalet De Maalte. Ze kreeg ook nieuwe speelinfrastructuur voor 0 tot 12-jarigen en een speciale schommel en zandtafel voor kinderen met een beperking.

Aangepast groenbeheer voor meer natuur en een bloemrijker park

Naast het vernieuwen van de wandelpaden, boogbrug en de speel- en parkinfrastructuur passen we ook het graslandbeheer aan. Hierdoor krijgen we een bloemrijker park met een hoge natuurwaarde. Ook de monumentale bomen in het park vergeten we niet. Ter vervanging van omgewaaide veteranen zijn al een aantal toekomstbomen geplant. Ook de komende jaren wordt hier bijzondere aandacht aan besteed.

Locatie