Project Lusthoflaan

De Lusthoflaan (deel) wordt heraangelegd.

Project in ’t kort

In uitvoering
Mariakerke, Wondelgem
Wegenwerken

Infobrochure: start van de werken

Lees hier alles over de wegen- en rioleringswerken PDF (393.88 kB)

De Stad Gent en FARYS vernieuwen de Lusthoflaan (tussen de Damstraat en de Groenestaakstraat/Botestraat). Er komt een nieuw gescheiden rioleringsstelsel en we pakken ook de weginfrastructuur aan. 

Het ontwerp

Afhankelijk van de locatie in de Lusthoflaan, is een specifieke inrichting van de weg van toepassing. Globaal genomen kunnen we drie delen onderscheiden:

Deel 1: Lusthoflaan tussen de Damstraat en de Losweg/Ruiterstraat

 • Deze werken starten op in de week van 16 oktober 2023.
 • In dit deel van de straat voorzien we een rijweg in asfalt van 5,5 meter breed.
 • Dubbelrichtingsverkeer blijft mogelijk.
 • Er zal een snelheidsregime van 30 km per uur ingesteld worden.
 • Aan de kant met de pare huisnummers komt een voetpad met een comfortabele breedte.
 • Ter hoogte van huisnummers 42-46 brengen we een kleine parkeerstrook aan. Deze strook zorgt voor een asverschuiving in het wegdek, wat een snelheidsremmend effect heeft.
 • Aan de kant met de onpare huisnummers kiezen we voor de aanleg van groene bermen met een aantal parkeerplaatsen.
 • Waar mogelijk voorzien we open grachten voor de opvang en infiltratie van regenwater.
 • De opritten leggen we in waterdoorlaatbare betongrasdallen aan. Dit in functie van het minimaliseren van verharding op het openbaar domein en om het groene karakter van de buurt te accentueren.

Deel 2: Lusthoflaan tussen de Losweg/Ruiterstraat en de Amandelboomstraat

 • Deze werken zijn opgestart eind september 2023.
 • Dit deel van de Lusthoflaan zonder busverkeer krijgt eveneens een smallere rijweg in asfalt van 5,5 meter breed.
 • Het dubbelrichtingsverkeer en de snelheidsbeperking van 30 km per uur zijn ook hier van toepassing.
 • Aan de kant met de pare huisnummers voorzien we een voetpad en een parkeerstrook in kasseien over de ganse lengte van dit stuk tot aan de Amandelboomstraat.
 • In de parkeerstroken komen een zestal bomen. Aan de overzijde komen groene bermen en leggen we ook opritten in waterdoorlaatbare betongrasdallen aan.
 • Ter hoogte van de Amandelboomstraat volgt dan de overgang naar het woonerf (zie deel 3) met een andere materiaalkeuze (betonstraatstenen) voor de rijweg. Om deze overgang comfortabel te maken voor fietsers, onderbreken we de goot op twee plaatsen.

Deel 3: Lusthoflaan tussen de Amandelboomstraat en de Botestraat/Groenestaakstraat

 • Dit deel van de Lusthoflaan werd ingericht als een woonerf.
 • Een woonerf is  een autoluwe straat, geschikt voor bestemmingsverkeer. In een woonerf is de maximale toegestane snelheid 20 km per uur. Auto’s zijn er ‘te gast’ en voetgangers en fietsers mogen de hele breedte van de straat gebruiken.
 • In het woonerf komen groene bermen en parkeervakken. Zowel in de bermen als in de parkeervakken zal er voldoende ruimte zijn voor het aanplanten van bomen. De parkeervakken zijn er gewisseld van kant. Op die manier creëerden we een asverschuivingen in de rijweg ontstaan met een snelheidsremmend effect als gevolg. 
 • Een nieuwe voetgangersbrug rechtover huisnummer 157 B zal toegang verlenen tot het park. Deze wordt aangelegd in het voorjaar van 2024.
 • De verkeerssignalisatie nog niet aangepast.
 • De groenaanleg gebeurt nog dit plantseizoen (november 2023 tot februari 2024).

Bewonersbrief over de start van fase 3 van de werken

Bekijk hier de uit­voe­rings­plan­nen

Locatie