Project Louis Pasteurlaan

De Stad Gent en Farys plannen de heraanleg van de Louis Pasteurlaan, het Bijlokehof, de Bijlokestraat en de Maurice De Weertstraat.

Wegenwerken in uw buurt
Wegenwerken in uw buurt

Project in ’t kort

In voorbereiding
Watersportbaan - Ekkergem
Wegenwerken

Projectzone

  • Louis Pasteurlaan
  • Bijlokehof
  • Bijlokestraat
  • Maurice De Weertstraat

De eerste ontwerpplannen zijn klaar.

Het ontwerp

De herinrichting zal gebeuren in harmonie met de aanpalende stadsgezichten en monumenten. Op die manier blijft de eigenheid en specifieke sfeer van de omgeving bewaard.

Rijweg en groen

De rijweg wordt heraangelegd met kasseien. Het park van de Bijlokehof zelf wordt, waar mogelijk, uitgebreid. Een aantal voetpaden langs het park wordt momenteel weinig tot niet gebruikt. Deze voetpaden worden onthard en vergroend.

Mobiliteit

Er komt een verbeterde fietsverbinding (comfortabel aangelegd in beton) tussen de R40 en de Coupure. Het betreft een dubbelrichtingsfietspad tussen de bestaande bomenrij en het voetpad langs de Bijlokesite.

Riolering

Er komt een volledig nieuw gescheiden rioleringsstelsel. Dit betekent dat afvalwater en regenwater apart van elkaar worden afgevoerd.

Procedure

Er was een binnenloopmoment in 2016 waar de plannen werden voorgesteld aan de buurt. Ondertussen dienen de plannen bijgewerkt te worden om te kunnen aansluiten op de werken die het Vlaams Gewest plant op de R40. Hierna kunnen de ontwerpplannen definitief gefinaliseerd worden. Een exacte timing over de uitvoering van de werken kunnen we op dit moment nog niet geven. Sowieso worden buurtbewoners wel op voorhand verwittigd via bewonersbrieven.

Bekijk hier de ontwerpplannen van

het Bijlokehof en de Bijlokestraat. PDF (3.35 MB)

Bekijk hier de ontwerpplannen van

de Louis Pasteurlaan en de Maurice de Weertstraat PDF (5.83 MB)

Locatie