Project Hale­wijn­sta­ti­on­straat en omgeving

De Halewijnstationstraat (deel), Halewijnstraat, Weerdestraat en Adolf Lootensstraat (deel) worden heraangelegd.

Project in ’t kort

In voorbereiding
Drongen
Wegenwerken

Ontwerpplannen

Het wegen- en rioleringsontwerp is klaar voor de:

 • Halewijnstraat (volledig)
 • Halewijnstationstraat
  • tussen de Halewijnkouter en de spoorweg
 • Adolf Lootensstraat
  • vanaf de Halewijnstationstraat tot aan het kruispunt met de Weerdestraat
 • Weerdestraat
  • tot voorbij de eerste bocht

Ontwerpprincipes


Halewijnstraat, Adolf Lootensstraat en Weerdestraat

 • Gezien het landelijke karakter wordt gekozen voor een klassiek profiel met een smalle rijweg in asfalt. De Halewijnstraat, Adolf Lootensstraat en een stuk van de Weerdestraat krijgen een rijweg van 3 meter breed met aan beide zijden grasdallen.
 • Op regelmatige afstanden komen ook uitwijkhavens waardoor wagens gemakkelijk kunnen kruisen.
 • Bestaande grachten krijgen een herwaardering en waar mogelijk komen nieuwe open grachten.

Halewijnstationstraat

 • In de Halewijnstationstraat komt een bredere rijweg in asfalt met aan beide zijden voldoende brede fietspaden.
 • De fietspaden worden afgeschermd van de rijweg door middel van een groene berm.
 • Twee asverschuivingen in de Halewijnstationstraat zullen dienen als verkeersremmers.
 • De bushalte voor de belbus krijgt een beperkte verhoogde aanleg, wat het in- en uitstappen gemakkelijker maakt.
 • Waar mogelijk zijn extra bomen voorzien.
 • In de Halewijnstationstraat (tussen de Halewijnkouter en de Halewijnstraat) komt ook een open gracht aan de kant met de minste bebouwing.

Voetpaden

Deze straten bevinden zich in een woongebied met landelijk karakter. Bijgevolg zijn er geen voetpaden voorzien, enkel groene bermen.

Verkeer

 • Alle straten behouden hun dubbelrichtingsverkeer.
 • Voor de Halewijnstationstraat blijft zone 70 gelden.
 • In de andere straten blijft zone 50 gelden.

Gescheiden rioleringsstelsel

FARYS voorziet, binnen dit project, de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel. Meer informatie over afkoppelen vind je hier.

Timing

 • Einde nutswerken: zomer 2023
 • Start wegen- en rioleringswerken: voorjaar 2024 

Data zijn steeds onder voorbehoud van onvoorziene weers- en/ of werfomstandigheden.

2023-03-Bewonersbrief-uitstel van de werken

Lees de meest recente bewonersbrief hier DOCX (460.13 kB)

Locatie