Project Gasthuisstraat

De Stad Gent en FARYS leggen de Gasthuisstraat opnieuw aan.

Project in ’t kort

In uitvoering
Oostakker
Wegenwerken

Voortraject

  • 2009 - 2010

In 2009 organiseerden we een infomoment waarop we de bewoners enkele concepten voor de Gasthuisstraat voorstelden. Vervolgens presenteerden we hen in 2010 de voorontwerpplannen voor deze straat. 

  • 2019

Eind 2019 hebben we de voorontwerpen van 2010 terug opgenomen en geactualiseerd aan de huidige inzichten. Ook hebben we de opmerkingen en suggesties die geformuleerd werden in 2010 mee verwerkt in de plannen.

Na een lange tussenperiode kunnen we verder met het project Gasthuisstraat. Van zodra het afvalwater op de collector in Wittewalle aangesloten is (dit project is uitgevoerd) en het project Oostakkerdorp uitgevoerd is (dit project is afgerond), kunnen de werken starten.

  • 2023

De werken zijn gestart in februari.

Ontwerp

Het nieuwe ontwerp voorziet onder andere in:

  • een nieuwe rijweg in asfalt
  • veilige, brede voetpaden en oversteekplaatsen
  • parkeerstroken in kasseien met ruimte voor bomen
  • snelheidsremmende maatregelen aan de hand van asverschuivingen
  • het behoud van het dubbelrichtingsverkeer

Gescheiden rioleringsstelsel

FARYS voorziet ook een gescheiden rioleringsstelsel. Dit betekent dat afval- en regenwater gescheiden van elkaar afgevoerd worden.

De brochure over start van de werken

kan je hier bekijken PDF (375.52 kB)

Bewonersbrieven

Locatie