Project Edward Blaesstraat

De Stad Gent en FARYS plannen de volledige heraanleg van de Edward Blaesstraat, de Harmoniestraat en de Onderwijsstraat.

Project in ’t kort

In voorbereiding
Ledeberg
Wegenwerken

Het voorontwerpplan voor deze heraanleg is klaar.

Projectzone

  • Edward Blaesstraat
  • Harmoniestraat
  • Onderwijsstraat

Integrale heraanleg

De Edward Blaesstraat, Harmoniestraat en Onderwijsstraat krijgen een volledig nieuwe aanleg. Dit betekent dat zowel de riolering als de bovenliggende weginfrastructuur volledig vernieuwd en vervangen worden. Aan de oversteekplaatsen voorzien we blindengeleiding. De drie straten vormen we om tot woonerf.

Woonerf

In een woonerf krijgen voetgangers en fietsers plaats van gevel tot gevel en zijn auto’s te gast. De Edward Blaesstraat, Harmoniestraat en Onderwijsstraat maken we zo een autoluwe straten waar een snelheidsbeperking van 20 km/uur geldt. De rijrichtingen in de drie straten blijven ongewijzigd.

Inbreng van groen

Vandaag de dag is op het openbaar domein in de Edward Blaesstraat, Harmoniestraat en Onderwijsstraat weinig groen voorzien. Het voorontwerpplan focust op bomen en op straatgeveltuintjes waar mogelijk. De kruispunten van de drie straten krijgen een betere, veiligere inrichting. De rijweg maken we smaller, waardoor er meer ruimte komt voor extra groen.

Riolering

Samen met de heraanleg van de weg komt er ook een nieuw gescheiden rioleringsstelsel. Dit betekent dat regenwater en afvalwater gescheiden van elkaar afgevoerd worden. In bepaalde situaties moeten eigenaars dan afkoppelen.

Lees hier

de uitnodiging voor het binnenloopmoment PDF (220.31 kB)

Bekijk hier

het meest recente voorontwerpplan PDF (560.19 kB)

Locatie