Project Duifhuispark

Het Duifhuispark wordt vernieuwd. Het krijgt onder meer nieuwe paden, speelelementen en we verwijderen op meerdere plaatsen verharding.

Project in ’t kort

In voorbereiding
Stationsbuurt-Noord
Openbaar groen en begraafplaatsen

Het Duifhuispark, tussen de Duifhuisstraat en de Rijsenbergstraat, wordt in 2024 vernieuwd. 

In februari 2021 werden buurtbewoners en andere geïnteresseerden bevraagd over hun gebruik en beleving van het park en wensen voor de herinrichting. De ontwerper ging aan de slag met deze ideeën en maakte een voorlopig plan, een ‘praatplan’, dat in de zomer van 2021 aan de bewoners werd voorgelegd.

Het praatplan werd verder verfijnd tot een ontwerpplan. Nu worden de voorbereidingen voor de werken getroffen.

Weten hoe het nieuw Duifhuispark er zal uitzien?

Bekijk hier het ontwerpplan PDF (852.91 kB)

tijdslijn

Online bevraging buurtbewoners over het gebruik en beleving van en wensen voor het nieuwe Duifhuispark.

Ontwerp van het praatplan, een voorlopig ontwerp, op basis van de ingekomen ideeën.

Van 3 juli tot 31 augustus 2021 konden buurtbewoners en geïnteresseerden hun mening geven over het praatplan.

Ontwerp definitief inrichtingsplan

Finaliseren en goedkeuren van het ontwerpplan, opmaak van uitvoeringsdossier en voorbereiding van de werken.

Herinrichting van het park

Locatie