Project Desteldonk

De Stad Gent, FARYS en Aquafin plannen de integrale heraanleg van het openbaar domein in Desteldonk. De voorontwerpplannen zijn klaar.

Toekomstbeeld Moleneinde
Toekomstbeeld Moleneinde

Project in ’t kort

In voorbereiding
Gentse Kanaaldorpen en -zone

De Stad Gent, FARYS en Aquafin plannen de integrale heraanleg van

 • Desteldonkstraat
 • Desteldonkdorp
 • Lichterveldestraat
 • Nokerstraat
 • een deel van de Oudemolenstraat
 • Keurestraat
 • Moleneinde
 • Lindestraat

Ontwerpatelier

Op 4 maart 2021 organiseerde de Stad Gent een digitaal ontwerpatelier. Tijdens dit ontwerpatelier ging de Stad in gesprek met de bewoners. Na een korte inleiding over de geschiedenis van de buurt en een overzicht van de mogelijkheden en randvoorwaarden, werden kleine groepjes gevormd. In deze groepjes werd samen nagedacht over de toekomst van het openbaar domein in Desteldonk. Een moderator begeleidde de gesprekken. 

Informatiemoment

Alle ideeën werden vervolgens gebundeld en dienden als inspiratie voor de verdere uitwerking van een voorontwerpplan voor de betrokken straten. Deze voorontwerpplannen werden op 14 september 2022 voorgesteld aan de buurt.

Uitgangspunten ontwerp

 • Veilig en doorlopend fietsnetwerk
 • Verhogen van de veiligheid voor alle weggebruikers
 • Gebruik van comfortabele materialen
 • Enkel verharden waar nodig
 • Water zoveel mogelijk laten infiltreren
 • Maximaal behoud van de aanwezige bomen
 • Naadloos aansluiten op reeds bestaande of nog geplande projecten

Vernieuwen riolering

Er komt een gescheiden rioleringsstelsel waarbij afvalwater en regenwater apart worden afgevoerd. Dat heet afkoppelen.

 

 

Voorstelling voor­ont­werp­plan­nen

op woensdag 14 september 2022 PDF (17.12 MB)

Ontwerpatelier openbaar domein Desteldonk

van februari 2021 PDF (1.14 MB)

Locatie