Toekomstbeeld Coupure Rechts
Toekomstbeeld Coupure Rechts

Project Coupure Rechts

De Stad Gent, De Lijn en Farys vernieuwen een deel van de Coupure Rechts.

Project in ’t kort

In uitvoering
Rabot - Blaisantvest, Elisabethbegijnhof - Prinsenhof - Papegaai - Sint-Michiels
 • Wegenwerken
 • Wegenwerken

Projectgebied

We werken aan Coupure Rechts, vanaf de Rozemarijnbrug tot aan de Contributiebrug.

Nieuw wegdek en vlotte, veilige doorstroming van de tramlijn

Er komt een nieuwe comfortabele rijbaan in beton van 5,65 meter breed, met voldoende ruimte voor gemotoriseerd verkeer en voor de tram en met toegankelijke en veilige tramhaltes en een bredere trambedding.

Comfortabele voetpaden

We vernieuwen het voetpad in vlakke kasseien aan de kant van de huizen en leggen veilige oversteekplaatsen met blindengeleiding aan voor voetgangers. 

Dubbelrichtingsfiets- en wandelpad

Aan de kant van het water komt een apart dubbelrichtingsfietspad in uitgewassen beton. Op de cruciale punten en in de bochten, worden veiligheidshekkens voorzien tussen het fietspad en het talud. Dit fietspad is ook toegankelijk voor voetgangers.

Betere groeikansen voor de bomenrij

We leggen het dubbelrichtingsfietspad 'zwevend' aan om de boomwortels te beschermen. Groenzones vervangen de parkeerplaatsen tussen de bomen 

Aangename leefomgeving

In de 19de eeuw was de Coupure Rechts een uitgestrekte promenade met vlakke aanleg van gevel tot bomenrij. Met dit ontwerp en de keuze voor een gelijkgrondse aanleg geven we de straat terug de allure die ze verdient. Zo sluit de Coupure Rechts opnieuw aan bij haar rijke verleden.

Vernieuwing van de riolering

Farys staat in voor de heraanleg van de riolering. Er komt een nieuw gemengd rioleringsstelsel omdat het huidige niet meer in goede staat is.

Projecthistoriek

Ontwerp

Begin 2021 kregen alle buurtbewoners een infobrochure over het ontwerpplan. Iedereen werd uitgenodigd voor een digitaal infomoment. Er was een ingesproken presentatie en geïnteresseerden kregen de kans om hun vragen te stellen. De antwoorden vind je in deze presentatie.

Uitvoering

 

Timing - update

De wegen- en rioleringswerken starten begin september 2022 en gebeuren gefaseerd.

 • Fase 1: van januari 2023 tot midden juli 2023
  start aan het kruispunt met de Theresianenstraat, in de richting van de Papegaaistraat
 • Fase 2:
  • van maart 2023 tot midden juli 2023: start aan de Contributiestraat, in de richting van de Theresianenstraat, en start met stuk in Coupure Rechts, tussen de Contributiestraat en het kruispunt met de Akkerstraat 
  • van augustus 2023 tot eind september 2023: afwerking bovenbouw in deel Theresianenstraat tot Papegaaistraat
 • Fase 3: van september 2023 tot eind mei 2024
   we werken aan de riolering en aan de weg in deel Akkerstraat tot Theresianenstraat

Deze planning is onder voorbehoud voor onvoorziene weers- en/of werfomstandigheden.

Openbaar vervoer

Vanaf begin september 2022 rijdt er geen tram meer door de Coupure Rechts. Meer informatie over het aangepaste tramnet lees je op de website van De Lijn.

Omleiding voor doorgaand gemotoriseerd verkeer

Van 6 maart tot begin mei werken we in de Contributiestraat.

 • de toegang vanaf Contributiestraat naar Coupure Rechts blijft afgesloten tot zomerbouwverlof 2023
 • doorgaand verkeer blijft mogelijk van Begijnhoflaan naar Nieuwewandeling
 • het doorgaand verkeer vanaf Nieuwe wandeling naar Begijnhoflaan volgt een omleiding via R40 stadsring> Palinghuizen> Gasmeterlaan> Neuseplein> Blaisantvest

Locatie