Project Cirkelspark

De open ruimte met twee grote cirkels wordt opgewaardeerd en verder ingericht tot wijkpark.

Project in ’t kort

In uitvoering
Sint-Amandsberg

Opwaardering Cirkelspark van woongroen naar wijkpark

Tot voor kort was dit een open ruimte met twee grote cirkels. We richten de centrale groene ruimte binnen de verkaveling Zeemanstuin – tussen Hoge Weg, Bernadettestraat en Scheeplosserstraat – verder in.

We willen de avontuurlijke sfeer van het bosrijke park La Sapinière verder doortrekken naar het Cirkelspark en er een kleurrijke, gevarieerde en aaneengesloten groene zone van maken waar het fijn vertoeven is.

Rijke geschiedenis

De site kent een rijke historiek. De twee verhoogde cirkels verwijzen naar restanten van grafheuvels uit de Bronstijd die hier werden gevonden. Bij historisch en archeologisch onderzoek op de site werden verder ook een huisplattegrond uit de IJzertijd, Romeinse resten en zelfs bomkraters, een schuilkelder en een uitgebreid loopgravencomplex uit WOII gevonden. Tot ca. 1960 stond hier bovendien, tussen La Sapinière en het huidige Cirkelspark, het in de volksmond genoemde ‘bloedkot’: de fabriek van Emile Defay sr. die dierlijk bloed omzette in organische meststof.

Een tuin voor de hele buurt

Het Cirkelspark wordt verder ingericht om nog meer een wijkpark voor de buurt te zijn. Deze aanleg wordt mee gedragen door het Wijkbudget ‘Samen Park Maken'. Dat wil in het park een gezellige ontmoetingsplek voor de buurt realiseren. In het landschapsontwerp wordt rekening gehouden met de dromen van buurtbewoners.

Bekijk hier een plan met de eerste veranderingen

tijdslijn

Inrichting in verschillende fases

Aanplantingen en graafwerken
  • Enkele hoogstammige bomenrijen en -groepen zullen voor schaduw zorgen.
  • Lage heestermassieven brengen structuur in het park en bieden in de toekomst schuil- en broedgelegenheid voor allerlei diersoorten.
  • Er blijven verschillende open plekken met zit- en picknickbanken, waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten.
  • Kinderen van 0 tot 6 jaar krijgen er een avontuurlijke speelplek bij.
  • Intensief gemaaide wandelpaden zullen doorheen het park slingeren en nodigen uit om het te ontdekken. Op andere plaatsen laten we het gras groeien om ruimte te geven aan dieren en planten. Dit kadert in het aangepast maaibeheer van de Stad.

Realisatie ontmoetingsplek Wijkbudget

Afwerking park

Plaatsing kleine speeltoestellen

Meebouwen aan de groenklimaatas

Dit groenproject langs de Bernmaaieweg maakt onderdeel uit van (en versterkt zo) de groenklimaatas GKA1. De groenpool Wonderwoud en het Gentse stadscentrum zijn via deze groene, autoluwe verbinding gemakkelijk en veilig bereikbaar voor wandelaars en fietsers.

Locatie