Eerst nog kale vlakte, straks prachtig park met hoge bomen

Lange tijd was het Cirkelspark in Sint-Amandsberg een kale vlakte, maar nu is het park heringericht en zijn er 80 'toekomstbomen' geplant.

Was je onlangs nog in het Cirkelspark in Sint-Amandsberg? Ga zeker eens op ontdekking, want er is heel wat nieuws te vinden. Er groeien nu maar liefst 80 nieuwe bomen, een haagje rond de boomgaard en bloeiende heesters en bessenstruiken. Maar er is ook een laagte met speelrotsen en er zijn verschillende zit- en picknickbanken bijgekomen.
 

Het Cirkelspark is nu een open ruimte van zo'n 2,8 hectare tussen de Hoge Weg, Bernadettestraat en Scheeplosserstraat. De twee verhoogde cirkels in het park verwijzen naar de grafheuvels die er waren in de bronstijd. Om van het Cirkelspark en het naastgelegen bospark La Sapinière een aaneengesloten groene zone te maken, heeft het Cirkelspark een nieuwe inrichting gekregen.

Meer bomen en extra avontuur

In het park groeien sinds afgelopen winter tachtig nieuwe 'toekomstbomen' die de ruimte krijgen om minstens 100 jaar te groeien. Zo staan er bij ieder brugje over de ringgracht twee Canadese populieren die over enkele jaren met kop en schouders boven de rest van het park uitsteken. Op de cirkels zelf groeien klimbomen, en de buurtboomgaard aan de watertoren heeft naast kerselaars nu ook zo'n twintig fruit- en notenbomen.

Om van het park een echte ontmoetingsplek te maken, zijn er nu ook acht picknickbanken en acht zitbanken. Met een centrale verlaagde strook met speelrotsen tussen de twee heuvels worden de drassige zones aangepakt, en dit najaar komt er een extra speelzone voor de allerkleinsten. Als kers op de taart komt er in de loop van het jaar een ontmoetingsplek ingericht door de buurt zelf, met zitelementen en een insectenhotel. Buurtbewoners hebben zich daarvoor verenigd in een wijkbudget-project.

Het Cirkelspark wordt niet alleen een klimaatrobuuste groenzone waar dieren en insecten het naar hun zin zullen hebben, het wordt ook een echte trekpleister voor de buurt. De ontmoetingsplek die omwonenden via het wijkbudget zelf vormgeven, wordt de kers op de taart.

Astrid De Bruycker , schepen van Openbaar Groen en Participatie

Knipoog naar het verleden

De site kent een rijke historiek: naast sporen van grafheuvels uit de bronstijd werden ook sporen van bewoning uit de ijzertijd, Romeinse resten en een schuilkelder uit WOII gevonden. Een nieuw infobord geeft meer uitleg over die archeologische vondsten. De toekomstige speelzone zal bovendien subtiel verwijzen naar de oude woon- en leefvormen van toen.

Klimaatrobuuste groenzone

Het Cirkelspark is nu dus kwalitatief ingericht voor mens en dier: een klimaatrobuuste groenzone met bomenrijen en lage heestermassieven vol bloei, kleur, voedsel, schuil- en nestgelegenheid voor allerhande insecten, vogels en kleine zoogdieren. Tegelijk is het een nieuwe, luwe groenzone voor omwonenden en passanten. Het Cirkelspark is nu ook zijn plaats waardig langs de groenklimaatas tussen de Dampoort en het Wonderwoud.