Project beheerplan Wes­ter­be­graaf­plaats

Hoe zal de Westerbegraafplaats in de volgende 24 jaar verder evolueren? Ontdek de plattegrond en plannen voor de toekomst.

Westerbegraafplaats_Thomas De Boever_LR

Project in ’t kort

In uitvoering
Bloemekenswijk

De Westerbegraafplaats is de grootste en meest groene begraafplaats van Gent. Het oudste ommuurde gedeelte met poortgebouw en toegangsdreef is beschermd. Daar zijn ook de meest monumentale grafkelders gelegen. De latere uitbreidingen omvatten een variatie aan gedenkvormen, met onder andere ereperken uit beide Wereldoorlogen, het heringerichte kinderperk en een zone voor toekomstige natuurlijke begraafvormen.

In 2017-2019 maakten we een beheerplan voor de Westerbegraafplaats op. Dit beheerplan beschrijft hoe we de komende 24 jaar de Westerbegraafplaats verder gaan beheren en ontwikkelen. Een beheerplan regelt ook de toegankelijkheid van het gebied, hoe je de begraafplaats kan bereiken en welke paden ingericht worden voor wandelaars, fietsers en dienstverkeer.

Geïnteresseerde buurtbewoners werden betrokken in een avondworkshop en een interactieve rondleiding waar ze suggesties of opmerkingen konden geven op het plan.

Ontdek de toe­komst­plan­nen voor de Wes­ter­be­graaf­plaats

tijdslijn

Planning werken

Locatie