Nieuwe sociale woningen en sociaal restaurant Rerum Novarumplein

Een nieuw gebouw op het Rerum Novarumplein met 16 sociale woningen en een nieuwe plek voor het sociaal restaurant IKOOK.

Project in ’t kort

In voorbereiding
Nieuw Gent - UZ

Dit project maakt deel uit van het programma Nieuw Gent Vernieuwt

Er komt een nieuw gebouw tegen het handelspand in de Zwijnaardsesteenweg. Op de eerste en de tweede verdieping van het gebouw richt WoninGent in totaal 16 sociale appartementen met één slaapkamer in. Op het gelijkvloers krijgt het sociaal restaurant van Ikook, dat nu nog in het buurtcentrum zit, een nieuwe plek.

Nieuw Gent Vernieuwt

Dit is een deelproject van het stadsvernieuwingsproject Nieuw Gent Vernieuwt. Met het project willen we:

  • 16 nieuwe sociale woningen met één slaapkamer bouwen op het Rerum Novarumplein in het kader van de vervanging van de verouderde woontorens in de Kikvorsstraat;
  • een nieuwe plek geven aan het sociaal restaurant, zodat er in de zaal van het buurtcentrum meer ruimte is voor andere buurtactiviteiten;
  • het Rerum Novarumplein herinrichten tot een aangename en levendige plek met groen, woningen, een sociaal restaurant met bijbehorend terras en ruimte voor ontmoeting en wijkgerichte evenementen.

Vergunningen

Om op deze plek te kunnen bouwen diende de Stad Gent een verkavelingsaanvraag in. Hierin vraagt de Stad toestemming om de bouwzone en het plein van elkaar te splitsen. Later dit jaar zal WoninGent een omgevingsaanvraag indienen om te kunnen starten met de bouw. De bouwwerken beginnen volgens de huidige planning half 2023 en zullen iets minder dan twee jaar duren.

Herinrichting Rerum Novarumplein

Het nieuwe gebouw komt op een stuk van het Rerum Novarumplein tegen het handelspand in de Zwijnaardsesteenweg. Hierdoor zal vanaf de start van de bouwwerken een deel van het bestaande parkeerterrein definitief verdwijnen.

In de loop van de volgende bestuursperiode (2025-2030) krijgt het volledige plein een herinrichting, zowel het parkeergedeelte als het plein rond de kerk. Hierover zal de Stad overleggen met bewoners, handelaars en organisaties van de wijk.

Voorlopige tijdslijn

  • Op 28 februari was er een infomoment, tijdens het openbaar onderzoek voor de verkavelingsaanvraag
  • Voor de zomer 2022 zal WoninGent een omgevingsaanvraag indienen
  • 2023-2025 : Bouwwerken
  • 2025-2030: Herinrichting plein

Locatie