Nieuwe sociale woningen en sociaal restaurant Rerum Novarumplein

Een nieuw gebouw op het Rerum Novarumplein met 16 sociale woningen en een nieuwe plek voor het sociaal restaurant.

Project in ’t kort

In voorbereiding
Nieuw Gent - UZ

Dit project maakt deel uit van het programma Nieuw Gent Vernieuwt

Er komt een nieuw gebouw tegen het handelspand in de Zwijnaardsesteenweg. Op de eerste en de tweede verdieping van het gebouw richt Thuispunt Gent in totaal 16 sociale appartementen met één slaapkamer in. Op het gelijkvloers krijgt het sociaal restaurant, dat nu nog in het buurtcentrum zit, een nieuwe plek.

Nieuw Gent Vernieuwt

Dit is een deelproject van het stadsvernieuwingsproject Nieuw Gent Vernieuwt. Met het project willen we:

  • 16 nieuwe sociale woningen met één slaapkamer bouwen op het Rerum Novarumplein in het kader van de vervanging van de verouderde woontorens in de Kikvorsstraat;
  • een nieuwe plek geven aan het sociaal restaurant, zodat er in de zaal van het buurtcentrum meer ruimte is voor andere buurtactiviteiten;
  • het Rerum Novarumplein herinrichten tot een aangename en levendige plek met groen, woningen, een sociaal restaurant met bijbehorend terras en ruimte voor ontmoeting en wijkgerichte evenementen.

Planning van de bouwwerken

  • Op 16 oktober 2023 startte de bouw.
  • Het gebouw zal klaar zijn half 2025.
  • De inrichting van het restaurant volgt in 2026.

Parkeren tijdens de werken

Tijdens de werken zal ongeveer de helft van de parkeerplaatsen niet beschikbaar zijn. Met het nieuwe gebouw verdwijnt definitief een derde van het huidige aantal parkeerplaatsen.

Ben je bewoner?

Als bewoner kan je in de omliggende straten ten westen van de Zwijnaardsesteenweg (buurt Nieuw Gent) gratis parkeren. Woon je in de Zwijnaardsesteenweg, of aan de kant van het UZ of Steenakker? Dan woon je in Bewonerszone 13 en kan je een bewonersvergunning aanvragen via www.stad.gent/bewonersvergunning. De eerste bewonersvergunning is gratis.

Ben je pendelaar?

Je kan parkeren op één van de park-and-rides (P&R):

  • In het zuiden van Gent vind je P&R Hekers (Zwijnaarde), van daaruit rijdt tram 2 naar het centrum (rijdt via het UZ).
  • In het noorden van Gent vind je P&R Arsenaal. Tram 2 rijdt van daar naar het centrum. Ook P&R Gentbrugge E17 is een optie.

Meer info over de P&R’s vind je hier: www.stad.gent/parkandride

Heb je nog vragen over parkeren? Dan kan je terecht bij het Mobiliteitsbedrijf Stad Gent.
Via de website: www.stad.gent/mobiliteit
Via mail: mobiliteit@stad.gent
Of bel naar Gentinfo: 09 210 10 10.
Gentinfo bezorgt je vraag aan het Mobiliteitsbedrijf.

Locatie