Samen met data de stad maken

Hoe kunnen open data de volgende 10 jaar het verschil maken?

Stad Gent en Stad Brugge slaan met het project Lokale Open Data Economie (LODE) de handen in elkaar om samen met jou en open data de stad vorm te geven.

Gebruik jij soms data van de Stad? Of zou je er willen gebruiken? Al meer dan 10 jaar ontsluit Gent data via het open dataportaal . Wat ooit startte als een gedurfde maar bewuste strategie is nu één van de gekendste dataportalen van België. 

Nu open data ook uitgedragen worden door veel actoren in het overheidslandschap, willen Gent en Brugge vooruit kijken. Waar maken open data nu het verschil, en waar en hoe kan vrij beschikbare data de komende tien jaar - economisch én maatschappelijk - echt het verschil maken.

 

Van een sterk aanbod … 

Op het Gentse open data portaal vind je ondertussen heel uiteenlopende datasets. Die variëren van parkeerlocaties, bezetting van de parkeergarages en beschikbaarheid van deelfietsen, tot en met voorbeelden die doen glimlachen zoals de locatie van de schapen die de Gentse bermen begrazen. Uiteraard zitten de datasets vol bruikbare gegevens zoals de begrenzing van de wijken, stratenlijsten en bloklocaties. 

We ontsluiten daarbij niet enkel bestaande datasets, maar nemen ook bestaande datasets onder handen. Door die aan te vullen of anders te structureren maken we dit relevanter 

 • Een project als Probe werkt bij voorbeeld aan de betere ontsluiting van de besluiten van de gemeenteraad om zo jou als burger dichter bij het beleid te betrekken. 
 • En met de Collectie van de Gentenaar brengen we onze museumcollectie op een aangepaste manier dichter bij de burger, tot in de wijken. 

Bekijk hier de huidige datasets op het open data platform.

 

Naar meer dan een aanbod

We willen meer doen dan een vast en groeiend aanbod data aanbieden. Al meer dan tien jaar houden we de vinger aan de pols via Apps For Ghent, datadive en datatalks. Die helpen om ons in te schatten wat jullie wensen, maar we willen meer weten.

Gent en Brugge werken daarom de komende jaren aan een structurele verkenning van wat open data de komende jaren kan betekenen. We gaan hiervoor het gesprek aan met jullie. Samen met burgers, hackers, (Gentse) ondernemers, overheden, onderwijsinstellingen … verkennen we wat de verwachtingen zijn. 

 

Op basis van jouw input? 

We zoeken expliciet naar de domeinen, thema’s en samenwerkingsvormen waarbij een open data beleid meerwaarde biedt. Na een korte opstartfase die nu start, gaan we vanaf oktober volop aan de slag. 

Eerst brengen we de stand van zaken in beeld:

 • de best practices uit binnen- en buitenland
 • het wettelijk kader
 • de voornaamste noden bij gebruikers en data-aanbieders

Eind 2022 gaan we actief het gesprek aan met de stakeholders. We stemmen daarbij af welke gevallen voor algemene gesprekken of bevragingen gekozen wordt en wanneer we overgaan tot diepte-interviews. Deze stakeholders zijn onder meer:

 • de open data community, 
 • stads- en andere overheidsdiensten, 
 • private bedrijven 
 • onderwijs- en onderzoeksinstellingen. 

programma

Hoe we onderzoeken wat beter kan
 • Aan de slag. Met data de stad maken?

  Fase ‘opmaak draaiboek’ Van november 2023 tot mei 2024 We werken de geleerde lessen uit in twee concrete casussen. Theorie wordt praktijk. En daar hopen we opnieuw uit te leren.

  Meer weten about Aan de slag. Met data de stad maken?
  Patersholfeesten

Het project Lode wordt mee gefinancierd via het City of Things programma