PROBE: PRoactieve Openbaarheid van BEstuur

Besluitvorming op maat van mens en machine.

Statuutwissel

In het project PROBE onderzoeken we hoe we artificiële intelligentie kunnen inzetten om informatie uit besluiten transparant en beter vindbaar te maken.

Probeer jij ook je weg te vinden in het besluitenbos? Welke omgevingsvergunning is aangevraagd? Wordt mijn straat heraangelegd? Wat is de visie van de stad over drones? Er is veel informatie beschikbaar over het Gentse bestuur. Die informatie vinden die je echt nodig hebt, is niet altijd eenvoudig in het uitgebreide informatie aanbod van de stad. 

Wat bedoelen we met besluiten? Dit zijn de beslissingen van bijvoorbeeld de gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen. Die besluiten bevatten een brede waaier aan informatie over onder andere vergunningen, subsidies, beleidsplannen, en zo veel meer. Bijna alles wat de stad doet. 
PROBE, voluit PRoactieve Openbaarheid van BEstuur, wil zowel het verschil maken voor de interne diensten en de burgers, als nieuwe technologische mogelijkheden verkennen. Dit project wordt gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Wat onderzoekt PROBE?

We willen met weinig registraties door medewerkers een groot informatieaanbod overzichtelijk maken. Zo maken we stedelijke besluiten vindbaar voor de burger. We maken hiervoor gebruik van artificiële intelligentie, zoals natuurlijke taalherkenning (NLP), om middelgrote datasets te analyseren en besluiten te koppelen aan trefwoorden en locaties. Op deze manier kan de burger in de toekomst gemakkelijk zien welke besluiten betrekking hebben op zijn of haar woonwijk, bijvoorbeeld via de wijkpagina van de stadswebsite.

 

programma

Hoe onderzoeken we dit alles?

 

Dit project is een samenwerking tussen Stad Gent en District09, met de steun van het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen.