Stedelijke Jeugdraad

De Jeugdraad geeft advies aan het stadsbestuur en organiseert acties voor jongeren.

Wat doet de Jeugdraad?

De Jeugdraad verstrekt als officieel erkende woordvoerder van de kinderen en jongeren t.e.m. 30 jaar die leven, wonen,, studeren en/of werken in Gent (= doelgroep) advies over alle aangelegenheden die betrekking hebben op deze doelgroep. Dit gebeurt ofwel op verzoek van het stadsbestuur ofwel op eigen initiatief.

Daarnaast wil de Jeugdraad d.m.v. het organiseren van Open Jeugdraden en andere projecten de doelgroep informeren over en betrekken bij het beleid.

Hoe werkt de jeugdraad?

De werking van de Jeugdraad is vastgelegd in statuten die zijn goedgekeurd door de Gemeenteraad.

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit:

  • jongeren van 16 t.e.m. 30 jaar die in Gent leven, wonen, studeren en/of werken;
  • vrijwilligers van Gentse verenigingen die erkend zijn volgens het Reglement voor erkenning van jeugdwerkinitiatieven
  • vertegenwoordigers van eender welke organisatie die de doelgroep vertegenwoordigt.

Het secretariaat, financieel beheer en de logistieke ondersteuning van de Jeugdraad wordt waargenomen door een halftijdse ondersteuner vanuit de stad.

Activiteiten

De Jeugdraad komt maandelijks bijeen in de vorm van een Dagelijks Bestuur (DB). Daarnaast organiseert de Jeugdraad minstens twee keer per jaar een Open Jeugdraad die fungeert als een Algemene Vergadering (AV). De AV kent een dynamische samenstelling afhankelijk van de thema’s die op de bijeenkomst worden behandeld. Iedereen die tot de doelgroep  behoort of deze vertegenwoordigt kan een AV bijwonen.

Huidige samenstelling

Deelnemen aan de maandelijkse vergaderingen van de Jeugdraad (DB) gebeurt volledig vrijwillig. Op heden telt de Jeugdraad een 17 tal (actieve) leden waarvan 7 vertegenwoordigers van een jeugdwerkorganisatie. Zo zijn de 4 stadsondersteuners van de KSA, Chiro, Scouts & Gidsen en FOS Open Scouting aanwezig, alsook een vertegenwoordiger vanuit Formaat, Minus One en Ergenekon. De overige 9 (actieve) leden zijn individuele jongeren. Daarnaast zijn er ook nog een 10 tal leden verbonden aan de Jeugdraad op een minder geformaliseerde wijze. Deze leden lieten weten niet steeds de vergaderingen bij te kunnen wonen, maar wel inzetbaar te zijn bij de organisatie van bepaalde evenementen of bij het geven van advies rond bepaalde thema’s. Zij zijn ook opgenomen in de mailinglijst en ontvangen bijgevolg ook de agenda en verslagen.

Regelgeving

Wil je meer weten? 

Contacteer of volg de jeugdraad via: