Adviesraad voor personen met een handicap

Lees meer over de Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap (SAPH)

De Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap (SAPH) telt zowel Gentse verenigingen en instellingen voor personen met een handicap als individuele, onafhankelijke leden. De SAPH brengt op vraag en spontaan advies uit, signaleert knelpunten en stelt oplossingen voor in verband met alle thema’s of acties van de Stad Gent die personen met een handicap of chronische ziekte aanbelangen.

Wat doet de SAPH?

De hoofdopdracht van de SAPH bestaat uit het adviseren van het stadsbestuur over onderwerpen die invloed hebben op het leven van personen met een handicap in Gent.

Alle adviezen zijn openbaar. Klik hier om deze te raadplegen.

Andere taken zijn:

  • het formuleren van nieuwe beleidsvoorstellen
  • het voeren van sensibiliseringsacties
  • het aankaarten van knelpunten in het beleid
  • het onderzoeken van probleemsituaties

Samenstelling

De SAPH bestaat uit:

  • vertegenwoordigers van verschillende organisaties en verenigingen voor personen met een auditieve, fysieke, mentale of visuele handicap
  • vertegenwoordigers van personen met een chronische aandoening
  • ervaringsdeskundigen die als onafhankelijke zetelen

De SAPH vergadert maandelijks en organiseert jaarlijks een Open Vergadering. De Stad Gent ondersteunt de adviesraad inhoudelijk en logistiek.

 

Ledenlijst Stedelijke Adviesraad voor personen met een handicap

Klik hier DOCX (15.07 kB)

Jaarverslag van de Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap

Lees het jaarverslag 2022 PDF (893.75 kB)