Speel een rol in het beleid

Wijkbudget Gent

Ontdek de bijna 500 ideeën voor Wijkbudget Gent

Ben je als Gentenaar begaan met je stad en wijk? Wil je weten wat je wijk te bieden heeft en hoe die er morgen zal uitzien? Wil je mee praten over plannen en projecten en zelf voorstellen doen? Of houd je meer van actie en wil je je op een of andere manier inzetten voor je stad en/of wijk? Weet dan dat het stadsbestuur jou in Gent mee laat weten, zeggen en doen! Want onze stad maken we samen.