Wijkbudget ronde twee: elke wijk krijgt geloot panel om projecten te kiezen

In september begint de tweede ronde. Nieuw is dat nu alle wijken een geloot wijkpanel krijgen dat zich over de ingediende projecten buigt.

De projecten van de eerste ronde van het wijkbudget schieten uit de startblokken, en in september begint de tweede ronde. Nieuw is dat de veertien wijken in die tweede ronde nu allemaal een geloot wijkpanel krijgen dat zich over de ingediende projecten buigt.

De eerste ronde van het wijkbudget ging van start in 2020. Via gelote wijkpanels, online stemmingen en gesprekstafels werd er 2,4 miljoen euro verdeeld over 56 projecten in 11 wijken. De initiatiefnemers van die projecten zijn sinds begin dit jaar aan de slag om hun projecten te realiseren.

De tweede ronde van het wijkbudget gaat in september van start. Dan zijn de resterende veertien wijken aan de beurt: binnenstad, Bloemekenswijk, Ledeberg, Mariakerke, Nieuw Gent-UZ, Oostakker, Oud Gentbrugge, Rabot-Blaisantvest, Sint-Denijs-Westrem - Afsnee, Sluizeken-Tolhuis-Ham, Stationsbuurt Noord, Stationsbuurt Zuid, Watersportbaan-Ekkergem en Wondelgem. Nieuw is dat er deze keer in élke wijk met een geloot wijkpanel wordt gewerkt om projecten te selecteren. In de eerste ronde was dat enkel in Muide-Meulestede en Drongen.

Voordelen van gelote wijkpanels

Uit een uitgebreide bevraging bij de Gentenaars die actief waren op de website van het wijkbudget is immers gebleken dat de wijkpanels op veel bijval kunnen rekenen. Het systeem kent dan ook enkele troeven. Zo leren de leden van het panel de initiatieven kennen vanaf het idee tot en met het uitgewerkte project. Ze tonen bovendien een grote betrokkenheid voor hun wijk. Uit de evaluatie blijkt dat de helft van de panelleden nooit eerder een engagement opnam in de stad of de wijk en zonder loting niet zou hebben deelgenomen.

De gelote wijkpanels blijken zeer goed te werken. Het 20-tal gelote wijkbewoners kent de noden van de wijk zeer goed, gaat in dialoog met alle ini­ti­a­tief­ne­mers en komt zo tot een kwalitatieve beslissing over welke projecten middelen krijgen. Die participatieve aanpak trekken we daarom door naar de veertien wijken die nu volgen.

Astrid De Bruycker, schepen van Participatie en Buurtwerk

Breed bereik

Uit de evaluatie van de eerste ronde blijkt verder nog dat het wijkbudget een breed bereik heeft. 80 procent van de betrokken Gentenaars diende nooit eerder een subsidieaanvraag in, 70 procent maakte nog nooit deel uit van een bewonersgroep, de helft nam in het laatste jaar niet deel aan buurtactiviteiten. Het wijkbudget betrekt dus Gentenaars die nooit eerder bij participatieve initiatieven betrokken waren en die los staan van het gesubsidieerde middenveld.