Wie wint eerste Gentse archi­tec­tuur­prijs?

De Stad Gent reikt op 14 oktober 2021 voor het eerst een architectuurprijs uit. Inzendingen zijn welkom vanaf nu.

 

De Stad Gent reikt op 14 oktober 2021 voor het eerst een architectuurprijs uit. De prijs bekroont recent gerealiseerde projecten op Gents grondgebied die getuigen van ontwerpkracht en innovatie en een duurzame verrijking voor de stad zijn. Inzenden of je kandidaat stellen voor de publieksjury kan vanaf nu.

De prijs vestigt de aandacht op het belang van de kwaliteit van onze leefomgeving en van zorgvuldig ontwerp in de stad. Elk gerealiseerd project op Gents grondgebied dat niet ouder is dan 3 jaar komt in aanmerking. In principe kan elk bouwwerk meedingen naar de prijs. Klein of groot, woningbouw of kantoor, school of bedrijfspand: alles mag. Ook bruggen, pleinen, parken of landschappelijke projecten mogen meedoen. Niet alleen nieuwbouw, ook renovaties, herbestemmingen, tijdelijke invullingen of ruimtelijke installaties zijn welkom.

We kiezen in Gent voor ruimtelijke en architecturale kwaliteit. Deze prijs zal goede ontwerpen belonen en promoten. We stimuleren hiermee de dialoog, streven naar kwaliteit in onze mooie stad en zetten architectuur meer op de kaart.

Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit, Stedenbouw en Publieke Ruimte
 

De deelnemende teams van ontwerpers, opdrachtgevers en bouwers maken kans op een vakprijs en een publieksprijs. Voor de publieksjury zoekt de Stad Gent nog 25 Gentenaars uit evenveel Gentse wijken. Mensen met een hart voor architectuur en de stad die niet professioneel actief zijn als ontwerper of bouwer, kunnen zich kandidaat stellen. De Gentse architecte Marie-José Van Hee zal dan weer de vakjury voorzitten.

De feestelijke prijsuitreiking staat gepland op 14 oktober 2021. De laureaten ontvangen ook een bijzonder aandenken. Het is de bedoeling om de prijs vanaf nu driejaarlijks uit te reiken.

Met de nieuwe archi­tec­tuur­prijs vieren we ontwerptalent en gedurfd opdracht­ge­ver­schap. Maar het is ook een manier om architecturale ambitie en vernieuwing in Gent aan te zwengelen. Goed voorbeeld doet volgen. Met het initiatief willen we reflectie, diepgang, opinie en discussie over architectuur in Gent ook blijvend een plek geven.

Peter Vanden Abeele, Gents stadsbouwmeester 

Alle info over de prijs en deelname op www.architectuur.gent.

De Gentse Architectuurprijs is een initiatief van de Stad Gent, de Gentse stadsbouwmeester en Archipel vzw in samenwerking met de partners van het Gents Architectuurplatform: Design Museum Gent, het STAM, de vakgroep architectuur en stedenbouw van de Universiteit Gent, de Faculteit Architectuur van de KU Leuven, Campus Sint Lucas Gent, KASK & Conservatorium School of Arts HOGENT & Howest.