Welke richting moet Gent uit? Geef jouw visie tijdens de debatcafés

Op 28 maart, 9 mei en 12 september 2020 kan elke Gentenaar samen met de leden van het schepencollege debatteren over de plannen voor Gent.

Onder de noemer 'Stadhuis binnenstebuiten' organiseert het stadsbestuur debatcafés op zes locaties in het stadscentrum. Op 28 maart, 9 mei en 12 september 2020 kan elke Gentenaar samen met de leden van het schepencollege het debat aangaan over de plannen voor Gent. Inschrijven kan via www.go.stad.gent/beleidsnotas of via Gentinfo op 09 210 10 10.

3 dagen, 29 debatcafés

De Gentenaars krijgen 3 zaterdagen de kans om zich uit te spreken over het ontwerp van de beleidsnota’s van het stadsbestuur. Op 28 maart, 9 mei en 12 september 2020 zullen er in totaal 29 debatcafés plaatsvinden. Ze staan open voor alle Gentenaars. Per dag worden verschillende gelinkte thema’s behandeld om het aantal participatiemomenten voor de deelnemers behapbaar te houden.

Startpunt is telkens de gemeenteraadszaal, het kloppende hart van het stadhuis. Deelnemers kunnen er plaatsnemen op de zitjes van de raadsleden en krijgen van de bevoegde schepen een korte toelichting over de totstandkoming en de krachtlijnen van de beleidsnota's. Speciaal voor de debatcafés werden de krachtlijnen van alle beleidsnota’s ook getekend door een illustrator.

Betrokkenheid

Daarna trekken de deelnemers met de bevoegde schepenen naar afzonderlijke debattafels op verschillende, toegankelijke locaties op wandelafstand van het stadhuis. Het gaat onder meer om opvallende locaties als het Belfortcafé, Casa Rosa, een basisschool en het conservatorium. Om zoveel mogelijk te werken op maat van kwetsbare Gentenaars, is het programma op voorhand besproken met mensen in armoede. Aan de debattafels kunnen deelnemers zich uitspreken over de beleidsdomeinen en hun aandachtspunten meegeven. Ze kunnen ook aangeven op welke manier en rond welke thema’s ze zich verder willen engageren. Op basis van de inbreng tijdens de debatcafés worden de beleidsnota’s nog bijgestuurd, voor ze finaal aan de gemeenteraad worden voorgelegd ter goedkeuring.

Burgers verwachten dat we de stad besturen in samenspraak. Terecht! Goede plannen zijn gedragen plannen, en houden rekening met de mening van wie in de stad woont, werkt en verblijft. ‘Stadhuis bin­nen­ste­bui­ten’ vormt het sluitstuk van de inspraak­ge­rich­te opmaak van de beleidsnota's. Maar ook de plannen realiseren doen we samen met Gentenaars, belan­gen­groe­pen, verenigingen en bedrijven.

Astrid De Bruycker , schepen van Beleidsparticipatie en Cocreatie

Participatie als rode draad

Inspraak en cocreatie lopen als een rode draad door het bestuursakkoord ‘Ambitie en Durf voor Gent’. Het stadsbestuur vertaalde die concepten onder meer in de engagementsverklaring van 3 mei 2019, waarin staat dat alle beleidsnota's participatief worden opgemaakt. De afspraak is om te zorgen voor beknopte, duidelijke en verstaanbare beleidsnota’s en voor voldoende inspraakmomenten en open hoorzittingen om de plannen te bespreken.

De beleidsnota’s zijn momenteel in opmaak en moeten eind 2020 goedgekeurd zijn door de gemeenteraad. Voor de opmaak van elke beleidsnota apart voorzag het stadsbestuur het voorbije jaar al inspraakmomenten. Nu de meeste achter de rug zijn, worden de open hoorzittingen georganiseerd als een reeks van debatcafés.

Inschrijven voor de debatcafés is aangewezen en kan vanaf 20 februari via www.go.stad.gent/beleidsnotas. Geen internet? Bel Gentinfo op 09 2101010.

Hier vind je alles omtrent het meerjarenplan en de beleidsnota's 2020-2025