Water Leie bijzonder hoog: zandzakjes verdeeld in tiental risicostraten

De vraag naar zandzakjes is groot in heel Oost-Vlaanderen. De brandweer verdeelt ze daar waar het risico op wateroverlast het grootst is.

De alarmdrempels van de Leie zullen naar alle waarschijnlijkheid overschreden worden. De piek wordt vanaf woensdagmiddag verwacht. In Gent ging de politie dinsdagavond al op pad in Drongen (Keuze en Assels) en Sint-Denijs-Westrem (Schrijverswijk) om bewoners te vragen voorzorgen te nemen. De brandweer verdeelde intussen ook zandzakjes in een tiental risicostraten.
Op dinsdagavond 2 januari 2024 was er een spoedoverleg met de provinciegouverneur en de burgemeesters van de Leie-zone. Volgens nieuwe inschattingen zullen de alarmdrempels (7 meter 30) van de Leie naar alle waarschijnlijkheid overschreden worden. De piek wordt verwacht vanaf woensdagmiddag tot en met donderdag. Op Gents grondgebied is er overstromingsgevaar in Drongen (Keuze en Assels) en Sint-Denijs-Westrem (Schrijverswijk).
 
De Gentse politie ging dinsdagavond nog van deur tot deur in de gevarenzone om bewoners te vragen dat ze uit voorzorg de nodige voorbereidingen treffen, zoals de wagen uit de ondergrondse garage halen, alles wat los zit vastmaken, huisdieren in veiligheid brengen, alles van waarde hoger plaatsen of naar de eerste verdieping brengen, enzovoort.
 
De brandweer verdeelde ook zandzakjes in een tiental risicostraten in Drongen (Keuze en Assels) en Sint-Denijs-Westrem (Schrijverswijk). Op die plekken zullen ook vandaag nog bijkomende zandzakjes geleverd worden. De vraag naar zandzakjes is zeer groot in de volledige provincie Oost-Vlaanderen. De brandweer verdeelt de zandzakjes daarom op de plekken waar het risico op wateroverlast het grootst is.
 
Burgers met vragen kunnen vanaf van 9 tot 17 uur terecht bij Gentinfo op het nummer 09 210 10 10. Voor dringende zaken is er uiteraard het nummer 112, wateroverlast of stormschade melden kan nog altijd via het e-loket van de brandweer of door te bellen naar 1722.