Vernieuwing en uitbreiding camera's in Overpoort- en Zuidbuurt

Er komen in totaal tien extra veiligheidscamera’s in de buurt van de Overpoort en in de Zuidbuurt.

Er komen in totaal tien extra veiligheidscamera’s in de buurt van de Overpoort en in de Zuidbuurt zodat de Gentse politie de overlast er nog beter kan aanpakken. Bovendien worden de bestaande camera’s vernieuwd en geoptimaliseerd. De extra camera’s komen er ten vroegste eind dit jaar.

Sinds 2015 hangen er vier vaste veiligheidscamera’s in de Zuidbuurt en vier in de Overpoortbuurt. Het gaat om twee uitgaansbuurten waar van vroeg op de avond tot laat in de nacht veel bezoekers zijn, zowel tijdens de week als in het weekend. De camera’s hebben volgens de politie hun nut bewezen om de overlastproblematiek in die buurten aan te pakken, maar ze zijn intussen sterk verouderd. Feiten vinden bovendien steeds vaker buiten het beeldbereik plaats.

Focus op nabije omgeving

Op voorstel van de politie worden de bestaande camera’s vernieuwd en komen er in beide wijken telkens vijf veiligheidscamera’s bij. Dat brengt het totaal op 18 vaste camera’s die permanent over de veiligheid waken in deze twee buurten. De positionering van de camera’s wordt op elkaar afgestemd voor een ideaal beeldbereik.

De camera’s zullen betere beelden opleveren en meer feiten en daders in beeld kunnen brengen. Voor de nieuwe camera’s focussen we op de nabije omgeving en de toe­gangs­stra­ten. Zo kan de politie in een vroeg stadium potentiële amokmakers spotten en gepast reageren. Dit zal de veiligheid in onze stad sterk ten goede komen.

Mathias De Clercq , burgemeester

Extra hulpmiddel voor politie

De Gentse politie kan dankzij de camera’s beide uitgaansbuurten efficiënter monitoren. Dat betekent niet dat de personeelsinzet vermindert, de camera's dienen net ter ondersteuning voor het politiewerk op het terrein.

Camera’s zijn voor ons een extra hulpmiddel om in buurten waar een permanente vorm van overlast is onze ploegen snel en efficiënt aan te sturen. Ze helpen ons om in deze twee buurten, waar we sowieso al sterk aanwezig zijn en blijven, daders en amokmakers te identificeren en te vatten.

Filip Rasschaert , korpschef Politiezone Gent

In de Overpoortbuurt komen de nieuwe camera’s ter hoogte van de Kunstlaan, Kramersplein, Voetweg, Stalhof en Kantienberg. In de Zuidbuurt gaat het om de Belgradostraat, Abeelstraat, Zuidstationstraat, Vlaanderenstraat en Brabantdam. De Gentse politie zal via verschillende kanalen duidelijk communiceren over de aanwezigheid en het gebruik van de camera's. De politie blijft ook jongeren proactief aanspreken om zo aan te tonen dat de politie er ook voor hen is.

De beelden van de vaste camera’s in de Overpoort- en Zuidbuurt zullen één maand bewaard worden. Na deze termijn worden ze automatisch gewist tenzij ze worden opgevraagd op basis van een grondige motivering en in functie van een onderzoek. Na opvraging worden de beelden twaalf maanden bewaard. Alleen bevoegden hebben toegang tot de beelden, hetzij in realtime in de commandokamer, hetzij door een onderzoeker in kader van een lopend onderzoek.