Studente architectuur Emma (23) wint prijs met scriptie over toegankelijke gebouwen

"Onze gebouwde omgeving kan niet duurzaam zijn zolang ze niet voor iedereen vlot toegankelijk is", stelt Emma Nuyts in haar scriptie.

Studente architectuur Emma Nuyts (23) heeft vandaag de achtste Inclu-Scriptieprijs gewonnen. In haar scriptie beschrijft ze een web-interface waar architecten een bouwmodel kunnen opladen en daarna automatisch een toegankelijkheidsrapport krijgen. "Onze gebouwde omgeving kan niet duurzaam zijn zolang ze niet voor iedereen vlot toegankelijk is", stelt Emma.
 

De Inclu-Scriptieprijs van de Stad Gent en de Universiteit Gent gaat naar vernieuwende masterscripties waarin inclusie van gender en diversiteit een centrale rol speelt. De prijs werd op dinsdag 28 maart 2023 voor de achtste keer uitgereikt. Emma Nuyts wint de Inclu-Scriptieprijs 2023 met 'Automated validation of building models against legislation using linked data focussing on accessibility'. Als studente ingenieurswetenschappen-architectuur stelde ze vast dat architecten het vaak niet evident vinden om alle toegankelijkheidsnormen in hun ontwerp te verwerken. Daar wilde ze iets aan doen.

Duurzaamheid = toegankelijkheid

In haar thesisonderzoek werkt Emma een web-interface uit waar architecten of ontwerpers een gebouwmodel kunnen opladen en daarna automatisch een toegankelijkheidsrapport ontvangen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de breedte van deuren of de stijgingsgraad van hellingen. "Onze gebouwde omgeving kan niet duurzaam zijn zolang ze niet voor iedereen vlot toegankelijk is", stelt Emma. Als winnaar ontvangt ze een cheque van 500 euro en komt ze in aanmerking voor verschillende wetenschappelijke publicaties.

Een masterscriptie die ons durft uit te nodigen om stil te staan bij onze eigen structuren en van­zelf­spre­kend­he­den. Een masterscriptie die bereid is om de onzichtbare obstakels zichtbaar te maken en mensen bewust te maken dat toe­gan­ke­lijk­heid de norm zou moeten zijn.

Mieke van Herreweghe, vicerector Universiteit Gent

Toe­gan­ke­lijk­heid van gebouwen zou de norm moeten zijn, maar dat wordt vandaag helaas onvoldoende toegepast. Dit onderzoek van Emma Nuyts vestigt de aandacht van ontwerpers op het belang van toe­gan­ke­lijk­heid van bij de eerste pennentrek. Het maakt het ook eenvoudiger om de toe­gan­ke­lijk­heid te beoordelen. Een mooi voorbeeld van hoe onderzoek voor vooruitgang in de praktijk kan zorgen.

Astrid De Bruycker, schepen van Gelijke Kansen

De andere laureaten krijgen een eervolle vermelding. Naomi Mike (Faculteit Letteren en Wijsbegeerte) trok naar de werkvloer met 'Mag ik eens aan je haar voelen? De ervaringen van vrouwen van buitenlandse herkomst met microagressies op het werk', terwijl Lien Vermassen (Faculteit Letteren en Wijsbegeerte) de opleiding Nederlands als tweede taal onder de loep nam met 'Hoe genderstereotiep is het lesmateriaal van NT2-cursisten? een analyse van de representatie van mannen en vrouwen in NT2-handboeken'.