Stadspersoneel gezocht om vrijwillig mentor van werkzoekenden te worden

De Stad gaat op zoek naar tien stadsmedewerkers die in hun vrije tijd een werkzoekende met migratieachtergrond naar werk willen begeleiden.

Violet Oloibiri (l.) en Myriam Carlier (r.) leerden het voorbije jaar van elkaar. Myriam was Violets mentor bij haar zoektocht naar werk.

De Stad Gent gaat op zoek naar tien stadsmedewerkers die op vrijwillige basis een werkzoekende met migratieachtergrond naar werk willen begeleiden. De organisaties DUO for a JOB en Mentor2Work zullen deze mentoren de nodige vorming en ondersteuning bieden.

Diversiteitsactieplan

Mentorprojecten zijn voor alle betrokken partijen interessant. Werkzoekenden krijgen extra steun in hun traject naar werk, bijvoorbeeld door samen met hun mentor een sollicitatiegesprek in te oefenen. De begeleiders krijgen dan weer een inkijk in de uitdagingen waar werkzoekenden voor staan, en op welke drempels zij soms botsen. De Stad Gent hoopt die inzichten te kunnen meenemen om de eigen selectieprocedures nog meer inclusief te maken. Daarnaast wil de Stad zich ook als werkgever tonen en nieuwe talenten aantrekken.

Dit past in ons diver­si­teits­ac­tie­plan. Op dit moment zijn mensen met een migra­tie­ach­ter­grond onder­ver­te­gen­woor­digd in onze organisatie. En daar willen we iets aan doen. De Stad Gent gaat voor een getalenteerd amb­te­na­ren­korps dat een afspiegeling is van de samenleving.

Bram Van Braeckevelt, schepen van Personeel

Engagement vanuit de Stad

DUO for a JOB en Mentor2Work zijn twee organisaties die de jobkansen van werkzoekenden met een migratieachtergrond willen verhogen. Hulp van een vrijwillige mentor is daarbij zeer welkom. Organisaties zoals DUO for a JOB en Mentor2Work hebben al meer dan honderd mensen uit alle lagen van de bevolking overtuigd om een rol als vrijwillig mentor op te nemen. De Stad Gent engageert zich nu om voor tien extra gemotiveerde mentoren te zorgen.

Myriam en Violet

Enkele medewerkers van Stad Gent zijn vandaag al mentor. Myriam Carlier van de Dienst Werk is een van hen. In 2019 was Myriam de mentor van de Keniaanse Violet Oloibiri, net als zij iemand die na een doctoraat buiten de academische wereld werk hoopt te vinden.

Ik had een mentor gevraagd die een gelijkaardige achtergrond had als ik, en die heb ik gekregen! Ik heb veel geleerd van Myriam. Bijvoorbeeld hoe ik mezelf kan verkopen door te focussen op mijn sterke kanten, bij het solliciteren, maar ook daarbuiten.