Stad Gent stelt prioriteiten voor internationaal beleid voor

Zo wil Gent in 2024 de Europese jongerenhoofdstad worden en in 2030 de culturele hoofdstad van Europa.

 

Europees Burgerpanel in 2019: Gentenaars brainstormen over een groen en sociaal Europa.

De Stad Gent wil de komende jaren nog meer inzetten op internationalisering. Zo wil Gent in 2024 de Europese jongerenhoofdstad worden en in 2030 de culturele hoofdstad van Europa. Het stadsbestuur onderzoekt ook de mogelijkheid van een internationale secundaire school in Gent.

Ambitieuze plannen

In de nieuwe beleidsnota internationalisering zijn 40 acties opgenomen rond internationale samenwerking en positionering van Gent. De Stad Gent zal focussen op 4 topprioriteiten. In 2024 Europese jongerenhoofdstad worden, in 2030 culturele hoofdstad van Europa, Gent laten uitgroeien tot technologiehoofdstad van Europa en tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Naast deze 4 topprioriteiten zijn er nog heel wat ambitieuze plannen. Zo maakt de Stad werk van het beter aantrekken en behouden van internationaal talent. In dat kader wordt de mogelijkheid van een internationale secundaire school in Gent onderzocht.

Gent is een stad met een open blik op de wereld. Internationale samenwerking helpt ons om onze stedelijke uitdagingen aan te pakken. De laatste maanden in volle coronacrisis voelden we ons in Gent meer dan ooit verbonden met andere steden.

Mathias De Clercq, burgemeester

Internationale uitstraling

Gent vindt zijn internationale uitstraling belangrijk. Via een bijgestuurd Stadsmarketingfonds zal de Stad activiteiten ondersteunen die de nationale en internationale ambities en uitstraling van Gent versterken.

Gentse actoren, waaronder ook de eigen stadsorganisatie, sleepten al heel wat internationale prijzen in de wacht. Denk bijvoorbeeld aan de vele erkenningen voor het Gentse voedselbeleid 'Gent en Garde'. Om nog beter op de voordelen van dergelijke prijzen in te spelen, ontwikkelt Gent een nieuw strategisch kader voor het meedingen naar internationale awards.

Ook internationale bezoeken en congressen dragen bij tot de uitstraling van de stad. Daarom zal Gent als gaststad optreden voor de diplomatieke dagen van de FOD Buitenlandse Zaken. De Stad is ook kandidaat om de buitenlandse diplomatieke terugkomdagen van de Vlaamse regering en ministeriële conferenties tijdens het Belgisch voorzitterschap van de EU in 2024 te hosten.

Netwerken over grenzen heen

De Stad Gent is actief in verschillende internationale en Europese netwerken. Zo blijft ze een actieve rol spelen in het bestuur van stedennetwerk Eurocities en engageert zich nog meer in het Global Parliament of Mayors. Het samenwerkingsakkoord met zusterstad Kanazawa wordt vernieuwd, andere stedenbanden worden herbekeken. De Stad Gent ontwikkelt bovendien een personeelsbeleid dat ‘internationaal’ werken bij de medewerkers stimuleert. De Stad Gent blijft ook een beroep doen op Europese subsidies om Gentse vernieuwende projecten en initiatieven te realiseren.

Tot slot worden Gentenaars en partners van de Stad actiever betrokken bij het internationale beleid. Jaarlijks organiseert de Stad Gent kleine publieksevenementen. Die geven burgers inspraak in het lokale internationale beleid of in de internationale plannen van andere overheden, zoals de green deal, het klimaatplan van de EU, of de conferentie over de toekomst van Europa. In 2023 plant de Stad Gent een grote internationale trefdag voor Gentenaars en organisaties.