Stad Gent pakt knalpotterreur aan

Via een nieuwe politieverordening kan de politie voertuigen die geluidsoverlast veroorzaken bestuurlijk in beslag nemen.

 

De Stad Gent wil een einde maken aan de overlast door zogenaamde boomcars en knalpotterreur. Via een nieuwe politieverordening, die onmiddellijk ingaat, kan de politie voertuigen die geluidsoverlast veroorzaken bestuurlijk in beslag nemen als preventieve maatregel. Op die manier kan de openbare rust onmiddellijk gevrijwaard en hersteld worden.

Het stadsbestuur ontvangt steeds meer klachten over luidruchtige wagens die ’s avonds en ’s nachts de rust in woonstraten verstoren. Het gaat enerzijds om geluidshinder door al dan niet aangepaste motoren en uitlaatsystemen en anderzijds over geluidsinstallaties die voor overlast zorgen.

Het Politiereglement op de openbare rust en de veiligheid voorziet nu al dat het verboden is om de geluidsversterking in een voertuig in werking te stellen op een zodanig geluidsniveau dat dit hoorbaar is voor wie niet in het voertuig heeft plaatsgenomen. Datzelfde politiereglement verbiedt het veroorzaken van nachtgerucht of nachtrumoer tussen 22 uur en 6 uur dat hoorbaar is op openbare plaatsen en waardoor de rust van de inwoners kan worden verstoord.

Inbeslagname voertuigen

Ter vrijwaring van de openbare rust kan de politie voortaan motorvoertuigen die bovenvermelde bepalingen schenden, en daardoor de openbare rust verstoren, in beslag nemen als preventieve politiemaatregel. De inbeslagname impliceert de onmiddellijke takeling en bewaring van het motorvoertuig.

Het aantal meldingen en klachten over geluids­over­last veroorzaakt door voertuigen is niet meer bij te houden. De politie zal hier extra op inzetten en heeft nu een adequaat middel om onmiddellijk een einde te maken aan de overlast. Gentenaars verdienen hun nachtrust.

 Mathias De Clercq, burgemeester

Het motorvoertuig wordt in beslag genomen voor een minimale termijn van 72 uren of zolang dit met het oog op de openbare rust vereist is. De overtreder dient in te staan voor de takel- en bewaarkosten. De nieuwe politieverordening is onmiddellijk van kracht en geldt tot en met 31 december 2021, en wordt dan geëvalueerd.