Stad Gent mee aan tafel voor gesprek over Europese begroting

De Stad schuift aan bij een top-overleg tussen 12 Europese burgemeesters en 3 Eurocommissarissen over de Europese begroting.

De Europese Commissie maakte vorige week bekend dat ze 750 miljard euro extra uittrekt naar aanleiding van de coronacrisis. Via Gentse projecten kan de Stad financiële steun krijgen vanuit de EU. Burgemeester De Clercq zit voor de Stad Gent op vrijdag 12 juni 2020 mee aan tafel met enkele Eurocommissarissen over het nieuwe begrotingsvoorstel.

Op vrijdag 12 juni gaat Gents burgemeester Mathias De Clercq digitaal in gesprek met Eurocommissaris voor Begroting Johannes Hahn over de Europese begroting. De Clercq schuift aan bij een top-overleg tussen 12 Europese burgemeesters en 3 Eurocommissarissen (Johannes Hahn, Frans Timmermans en Paolo Gentiloni) over het nieuwe begrotingsvoorstel van de Commissie von der Leyen en het belang daarvan voor Gent en andere Europese steden.

De Europese Commissie legde vorige week haar begrotingsvoorstel op tafel, een krachttoer met een nieuw financieel herstelinstrument naar aanleiding van de Covid-crisis van 750 miljard euro, bovenop de begroting van 1.100 miljard euro. De drie belangrijkste thema's, waar Europa verhoudingsgewijs dus het meeste geld voor uittrekt, zijn klimaat, digitalisering en sociaal beleid.

Via Gentse projecten rond die drie thema's kan de Stad financiële steun krijgen vanuit de EU, maar veel hangt af van de verdeling van de middelen over de lidstaten en de regio's, en van de snelheid waarmee de EU groen licht geeft om met deze begroting aan de slag te gaan. De lidstaten en het Europees Parlement moeten immers nog groen licht geven.

De gevolgen van de crisis laten zich hard voelen in Gent en andere Europese steden. Samen met de andere Eurocities-leden hamer ik er bij Europa op om de middelen zo snel mogelijk vrij te geven, en om ze rechtstreeks aan steden toe te kennen.

Mathias De Clercq, burgemeester